Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Start zomercursus ’Plezier op school’ voor brugpiepers

In de laatste week van de zomervakantie organiseren Manon Negerman en Marinda Punter, maatschappelijk werkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, de tweedaagse training ‘Plezier op school’ voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. ‘’De training in sociale vaardigheden is bedoeld voor kinderen die zich op de basisschool niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, hebben vaak ruzie zonder dat ze het willen en staan vaak alleen’’, aldus de maatschappelijk werkers.

‘’De training vindt in de vakantie plaats, omdat er dan sprake is van een overgangssituatie’’, leggen Manon en Marinda uit. ‘’In de overgangssituatie zijn mensen het meest gevoelig voor verandering en is de kans dat het geleerde naar de alledaagse situatie vertaald wordt, het grootst. Juist omdat de kinderen na de vakantie naar een andere school gaan, kan de training een goede voorbereiding zijn om een geheel nieuwe start te maken met leeftijdsgenoten.’’

Tweedaagse training
Manon: ‘’De tweedaagse training is kosteloos en blijkt te voorzien in een duidelijke behoefte. Een half jaar na de cursus geven de deelnemers aan nog steeds te profiteren van de cursus en de meeste kinderen voelen zich op hun gemak op de nieuwe school. Gezien de positieve resultaten en de gebleken behoefte in Nederland aan een dergelijk aanbod, vindt de cursus komende zomer ook plaats in Emmeloord.’’

Positief denken
In de training leren de kinderen positief te denken en worden ze op een ontspannen en speelse wijze vaardigheden aangeleerd. Zoals contact leggen met andere kinderen; opkomen voor jezelf (assertiviteit); omgaan met plagen en pesten en aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik. Om iedere deelnemer voldoende aandacht te geven, kunnen er maximaal 12 kinderen aan de training deelnemen.

Voorafgaand aan de training vindt er eerst een intakegesprek plaats met zowel ouder(s) als het kind om te kijken of de training geschikt is. Daarnaast wordt er een ouderbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de training en kunnen er vragen gesteld worden. Als ouders c.q. opvoeders dat wensen, kunnen zij in de periode na de training, gebruik maken van een afsluitend gesprek met één van de trainers. ‘’Drie maanden na de training wordt er een terugkombijeenkomst gehouden, waarin we met de kinderen evalueren hoe de eerste weken op de nieuwe school zijn verlopen’’, aldus Marinda.

De trainers Marinda Punter en Manon Negerman

Opgeven kan tot 1 juli a.s. bij Manon Negerman via m.negerman@zorggroep-onl.nl of bij Marinda Punter via m.punter@zorggroep-onl.nl.

Overzicht van de bijeenkomsten

  • De intakegesprekken staan gepland op 5 en 7 juli tussen 9.00 en 17.00 uur;
  • De ouderbijeenkomst staat gepland op 12 juli om 19.00 uur;
  • De training wordt gehouden op 24 en 25 augustus van 09.00 tot 17.00 uur;
  • De terugkombijeenkomst wordt gehouden op 1 november om 15.30 uur.

 

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij