Voorlezen:

Lettergrootte:

Betrokken zorg is ook luisteren naar elkaar, zodat je de zorg kunt verbeteren

Cliëntvertrouwenspersoon

De kracht van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is onze visie op Betrokken Zorg. Onze grondhouding is dat we werken vanuit de kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We bieden ondersteuning, zorg en behandeling met aandacht voor ieder uniek mens, waarbij cliënten zelf zoveel mogelijk de eigen regie blijven voeren en hun verbinding met hun naasten (netwerk) en autonomie blijven behouden. We kijken in de eerste plaats naar wie iemand als mens is; iemands behoefte, mogelijkheden en wat het leven voor iemand betekenisvol maakt. Er wordt persoonsgericht en multidisciplinair gewerkt. Vrijwillige ondersteuning en zorg is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

De Wet zorg en dwang

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dit geldt ook voor mensen die zorg ontvangen en cognitieve problemen hebben zoals bij dementie. Wanneer het écht niet meer lukt om vrijwillige zorg te bieden, kan als laatste redmiddel onder voorwaarden onvrijwillige zorg nodig zijn om tot passende zorg te komen.  Hierop is de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing.

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een wet die regelt wat uw rechten zijn als u onvrijwillige zorg ontvangt.

Deze wet beschrijft de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. De Wzd is er om de rechten van deze mensen te beschermen. Het uitgangspunt van de Wzd is géén onvrijwillige zorg, behalve wanneer het niet anders kan.

Dit betekent dat zorg voor mensen op vrijwillige basis plaatsvindt (met instemming en zonder verzet), tenzij een persoon bijvoorbeeld door dementie zelf niet meer kan inschatten wat goed voor hem is wanneer er een ernstig gevaar of nadeel is of dreigt, wat door vrijwillige zorg te bieden niet voldoende kan worden beperkt of weg genomen. De client moet dan een vertegenwoordiger hebben die zijn belangen behartigt.

Cliëntvertrouwenspersoon
Iedere cliënt bij ZONL die te maken krijgt met onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft daarbij recht op ondersteuning door een clientvertrouwenspersoon (CVP). De CVP staat cliënten bij in Wzd-gerelateerde klachten of vragen. Bij onvrijwillige zorg heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon bij vragen en/of klachten. De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De cliëntvertrouwenspersoon werkt dus onafhankelijk van de organisatie. Zie voor volledige informatie wat de cliëntvertrouwenspersoon voor u kan doen in situaties van onvrijwillige zorg deze brochure op de website.

 

 

Bellen Werken bij