Voorlezen:

Lettergrootte:

Betrokken zorg is ook luisteren naar elkaar, zodat je de zorg kunt verbeteren

Cliëntvertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang is een wet die regelt wat uw rechten zijn als u onvrijwillige zorg ontvangt.

Voor iedereen die zorg en ondersteuning ontvangt wordt door de zorgverantwoordelijke (EAV-er) een zorgplan opgesteld. Hierin is opgenomen welke zorg u ontvangt, dit wordt met u (of vertegenwoordiger) besproken en u stemt hier mee in.

Zorg waar u niet mee instemt noemen we onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg gaat over zorg die u niet wilt, maar uit oogpunt van goede en veilige zorg wel noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het innemen van medicijnen, het plaatsen van bedhekken, sluiten van deuren. De wet regelt wanneer, waarom en hoe u onvrijwillige zorg krijgt en hoe dit zo snel mogelijk stopt.

Cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntvertrouwenspersoon is gekoppeld aan de Wet zorg en dwang. Bij onvrijwillige zorg heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon bij vragen en/of klachten. De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van de Zorggroep, zij werkt onafhankelijk van de organisatie. Zie voor volledige informatie wat de cliëntvertrouwenspersoon voor u kan doen in situaties van onvrijwillige zorg de brochure op de website.

De Zorggroep maakt gebruik van een onafhankelijk cliëntondersteuner van Zorgstem (www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl): Ciska Appelman. U kunt haar bereiken op telefoonnummer: 0636074648 of via de mail op: c.appelman@zorgstemvertrouwenspersonen.nl 

 

Bellen Werken bij