Voorlezen:

Lettergrootte:

Zorg op het moment
dat het nodig is

Wachtlijst

Zorg thuis

Heeft u thuis zorg nodig? Dan kunt u dit altijd van ons krijgen. We hebben hiervoor geen wachttijd. De Zorggroep houdt zich aan de minimale eisen die de overheid hieraan stelt.

Dagopvang en -behandeling

Voor dagopvang/dagbehandeling in één van onze woonzorglocaties bestaan geen wachttijden.

Zorg met verblijf

Voor een verblijf in één van onze woonzorglocaties kan een wachttijd bestaan. Onder wachttijd verstaan we de tijd die verstrijkt tussen het moment van indicatiestelling en het moment dat u deze zorg daadwerkelijk kunt ontvangen. Wat betreft de volgorde van het in zorg nemen van cliënten in één van onze verzorgingshuizen of het verpleeghuis is in principe de ernst van de zorgbehoefte bepalend of de langst wachtende. 

Overbruggingszorg

Als er een wachttijd is, kunt u van ons tijdelijk zorg thuis of overbruggingszorg krijgen. Overbruggingszorg is tijdelijke zorg aan huis, totdat u een plaats krijgt toegewezen in een verzorgings- of verpleeghuis. Overbruggingszorg is door de overheid aan strakke regels gebonden. Het streven van de overheid is dat u niet langer dan zes maanden hoeft te wachten. Na die tijd gaan daarom in sommige gevallen andere voorwaarden gelden. Ook helpen onze zorgbemiddelaars u graag bij het vinden van een geschikt alternatief tot het moment dat er voor u plaats is in de woonzorglocatie van uw voorkeur.

Meer informatie?

Onze zorgbemiddelaars kunnen u uitgebreid informeren over onze wachttijden.

Bellen Werken bij