Voorlezen:

Lettergrootte:

Zorg leveren waarbij de vraag van de cliënt het uitgangspunt is

Kwaliteit van zorg

Onze medewerkers voeren zelf de regie over de uitvoering van hun werk. Zij leveren passende ondersteuning, zorg en behandeling die aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt en diens omgeving.

De zorg is van goed niveau, doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht. In afstemming met de cliënt worden gemaakte afspraken vastgelegd in een Zorgleefplan. Om te monitoren of we de juiste dingen doen op de best mogelijke manier blijven we leren en kijken we zowel terug als vooruit.

Bij ZONL wordt gewerkt conform landelijke wet- en regelgeving. In 2024 werken we vanuit het 'genrieke kompas'. Dit kompas is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg, waar thuis (voor de client) ook is. De nadruk ligt daarbij op samen leren en verbeteren. Het kompas is ingesteld om gezamenlijk de zorg beter te maken en is opgebouwd rondom kwaliteit en veiligheid 

Uw mening

Feedback is voor ons heel belangrijk. Verbeterpunten bespreken we samen met de cliëntenraden, waarna we een verbeterplan opstellen. Wij horen het natuurlijk ook graag wanneer u tevreden bent. U kunt uw ervaring delen op Zorgkaartnederland.nl

 

 

Bellen Werken bij