Voorlezen:

Lettergrootte:

We doen het vandaag beter dan gister
en morgen beter dan vandaag

Kwaliteit van zorg

Onze medewerkers werken in zelfverantwoordelijke teams en voeren zelf de regie over de uitvoering van hun werk.

Zij leveren zorg waarbij de vraag van de cliënt en diens omgeving het uitgangspunt is. De zorg is van goed niveau, doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht. Ook is de zorg afgestemd op de indicatie en de reële behoefte van de cliënt. In gesprek met de cliënt worden gemaakte afspraken vastgelegd in een Zorgleefplan.

Kwaliteit

Bij de Zorggroep wordt gewerkt volgens de eisen van de wet BIG. Deze wet heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

In januari 2017 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Het kwaliteitskader onderscheidt een achttal kwaliteitsthema’s, met daarbinnen eisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. Onderdeel van het kwaliteitskader is dat zorgaanbieders jaarlijks een kwaliteitsplan en verslag publiceren. Dit hebben we opgenomen in Betrokken Zorg 2019. Dit verslag belicht de ontwikkelingen binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de vele (kwaliteits)thema’s en activiteiten die er in 2019 zijn geweest.

Uw mening

Feedback is voor ons heel belangrijk. Verbeterpunten bespreken we samen met de cliëntenraden, waarna we een verbeterplan opstellen. Wij horen het natuurlijk ook graag wanneer u tevreden bent. U kunt uw ervaring delen op Zorgkaartnederland.nl

Rapporten Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Op de website igz.nl vindt u de rapportages van De Meentehof (Steenwijk) en Talma Hof (Emmeloord).

Bellen Werken bij