Voorlezen:

Lettergrootte:

Altijd en overal professionals
met hart voor mensen

Bestuur en Raad van Commissarissen

Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land kent een governancestructuur met een Bestuur en een Raad van Commissarissen. We zijn open en transparant en hanteren hierbij de algemeen aanvaarde beginselen van corporate governance: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Het Bestuur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is belegd bij een eenhoofdige Raad van Bestuur. Een Raad van Commissarissen oefent het toezicht uit. De Ondernemingsraad, Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) en de Centrale Cliëntenraad geven advies aan de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

  • De heer Albert (A.H.) Hilvers MBA

Raad van Commissarissen

  • De heer Jos (J.S.) van Vliet (voorzitter)
  • Mevrouw Hsia Ping Lou
  • Mevrouw Adriana Romkema
  • Mevrouw (H.S.) Hessiëlle Kerkhoff
  • Mevrouw Karin (C.J.G.) Kranendonk
Statuten 2021 Reglement Raad van Toezicht Visie op toezicht en toetsing (incl. informatieprotocol)
Bellen Werken bij