Voorlezen:

Lettergrootte:

Betrokken zorg is ook luisteren naar elkaar, zodat je de zorg kunt verbeteren

Cliëntenraden

Kwaliteit van leven en de gezondheid van cliënten/bewoners staat centraal. Vanuit de kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid, vinden wij het belangrijk dat bewoners/clienten kunnen meepraten over gevoerd beleid. Cliëntenraden hebben hierbij een belangrijke rol. Leden van de cliëntenraden behartigen de belangen van alle bewoners/cliënten die zorg, behandeling en ondersteuning ontvangen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL).

De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement Cliëntenraad en gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Leden van de verschillende Cliëntenraden van ZONL in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk zien toe op een goede en prettige uitvoering van het dagelijks reilen en zeilen in de woonzorglocaties en op de wijze van zorgverlening aan cliënten in de thuissituatie. Elke woonzorglocatie heeft zijn eigen (lokale) cliëntenraad. Daarnaast is een aparte cliëntenraad gericht op zorg thuis, hierin zijn leden actief uit het gehele werkgebied van ZONL.

Alle lokale cliëntenraden zijn eveneens via een voorzitter vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad.Er wordt gewerkt vanuit een mix aan specifieke kennis en kunde op diverse thema’s. De Centrale Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen van ZONL.

Wensen en behoeften veranderen
De zorgsector is voortdurend in beweging. Er verandert veel omdat ook de mogelijkheden, wensen en behoeften van mensen voortdurend veranderen. Daarom is het belangrijk dat leden van de cliëntenraden goed geïnformeerd zijn en dat zij zich ondersteund en gefaciliteerd voelen om hun rol goed uit te kunnen voeren. Uiteindelijk gaat het er om dat de bewoners van de woonzorglocaties en de cliënten thuis de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

De leden van de diverse cliëntenraden zien er onder andere op toe dat dit gebeurt en dat de kwaliteit van zorg niet alleen verantwoord maar ook persoonlijk en prettig is, én aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. Dit doen zij door systematisch met elkaar te bespreken en te bekijken of en hoe op bepaalde punten de zorg en/of ondersteuning verbeterd kan worden. Zij zetten thema’s op de agenda die relevant kunnen zijn voor bewoners/ cliënten.

Clientenraad is geen klachtencommissie
Het kan gebeuren dat u om een bepaalde reden niet tevreden bent met de gang van zaken. Leden van de cliëntenraden nemen geen individuele klachten in behandeling. Hiervoor is een aparte klachtenprocedure beschikbaar: Kijk voor meer informatie onder Klachten.

Contact
Wilt u ook deel uitmaken van een cliëntenraad en van betekenis zijn voor de mensen die wonen in de woonzorglocaties of thuis zorg ontvangen? Kijk hier voor de contactgegevens per clientenraad.

 

Folder Cliëntenraden Zorggroep Oude en Nieuwe Land Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2022
Bellen Werken bij