Voorlezen:

Lettergrootte:

Doen wat nodig is om
prettig te kunnen leven

Zorg en informatie aanvragen

Iedereen doet ertoe. Zorggroep Oude en Nieuwe Land zet in op een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht komt en iedereen mee kan doen. Waarin mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willenop een manier die zij zelf als waardevol en prettig ervaren. De kracht van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is onze visie op Betrokken zorg. Betrokken zorg gaat over zorg, begeleiding en ondersteuning. Over doen wat nodig is om zo prettig mogelijk te leven.

Bij ons kunt u rekenen op professionele zorg, begeleiding en ondersteuning voor uiteenlopende vragen. In de diverse dorpen en wijken in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk komen we graag bij u thuis om die zorg en ondersteuning te verlenen die nodig is. In onze woonzorglocaties kunt u rekenen op onze deskundige ondersteuning en zorg met aandacht voor u en voor uw situatie.

Zorg thuis

Wilt u gebruik maken van zorg thuis? Dan neemt de wijkverpleegkundige graag contact met u op om samen met u en uw familie en/of mantelzorger te bespreken welke zorg, begeleiding en ondersteuning u nodig heeft. U kunt rechtstreeks contact opnemen met het wijkteam dat bij u in de buurt zorg verleent. Kijk hier voor meer informatie over thuiszorg of ga direct naar de juiste pagina om de contactgegevens te vinden van het wijkteam bij u in de buurt.

Advies- en Behandelcentrum

Meer specialistische zorg en behandeling kunt u ontvangen van de professionals van ons Advies- en Behandelcentrum (ABC). Bijvoorbeeld bij een hulpvraag op het gebied van fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, psychologie, geestelijke verzorging of ondersteuning van het medisch team. Kijk hier voor meer informatie en contactgegevens.

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Gespecialiseerd verpleegkundigen geven ondersteuning op het gebied van dementie, diabetes, wondzorg, de ziekte van Parkinson, longaandoeningen, niet aangeboren hersenletsel, incontinentie. Ook voor palliatieve zorg en medisch technisch handelen kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerd verpleegkundigen. Kijk hier voor meer informatie en contactgegevens.

Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk

In Noordoostpolder en Urk verzorgen wij onder andere de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar, praktische thuisbegeleiding, maatschappelijk werk en advies en ondersteuning bij huiselijk geweld. In Steenwijkerland is de jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij de GGD. Voor meer informatie kunt u terecht onder Jeugd en maatschappelijk werk.

Zorgbemiddeling: als thuis wonen niet meer lukt

Als thuis wonen niet meer lukt en u meer informatie wilt over de mogelijkheden van het verhuizen naar een woonzorglocatie, een kleinschalig wonen voorziening of een verpleeghuis dan kunt u contact opnemen met een van onze zorgbemiddelaars (zie foto). De zorgbemiddelaar adviseert en begeleidt u en beantwoordt uw vragen. Als daar behoefte aan is, komt de zorgbemiddelaar bij u thuis om samen uw zorgbehoeften en -wensen te bespreken. Het doel is omop een prettige manier, alle mogelijkheden op een rij te zetten en waar nodig u te begeleiden naar wonen in een zorgvoorziening. U kunt contact opnemen met Zorgbemiddeling via het Klant Contact Team, tel. (0521) 53 99 99 of mailen naar: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl

Bellen Werken bij