Voorlezen:

Lettergrootte:

Meer dan de helft van alle mantelzorgers
is overbelast

Mantelzorgondersteuning

Er verandert veel in de zorg. Steeds meer mensen blijven met ondersteuning thuis wonen. De samenleving is veel meer betrokken bij de zorg voor familie en vrienden. Familie en mantelzorgers spelen daarin een belangrijke rol. Ze zijn onmisbaar voor onze cliënten, maar ook voor ons als Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Heeft u een partner of familielid dat zorg thuis nodig heeft of (tijdelijk) zorg ontvangt in één van onze woonzorglocaties? Dan bent u voor ons een onmisbare partner in zorg. Ieder mens is uniek. U weet als geen ander welke wensen of gewoonten uw partner heeft, wat uw kind prettig vindt of juist niet of waar uw vader of moeder waarde aan hecht. Hele kleine dingen kunnen van grote betekenis zijn als we daar samen aandacht voor hebben. Daarom organiseren we onze (werk)activiteiten zoveel mogelijk samen met u.

Daarnaast bieden we u praktische ondersteuning. Zo helpen we bijvoorbeeld bij het regelen van een maaltijdvoorziening of vervangende zorg, geven we uitleg over specifieke ziektebeelden en leggen we het gebruik van een tillift uit. Voor mantelzorgers van mensen die in onze zorglocaties wonen, organiseren we regelmatig familieavonden. Hier geven we informatie over allerlei thema’s en horen we graag van u hoe de samenwerking gaat. Ook kunt u onderling ervaringen uitwisselen.

Vast contactpersoon

Als uw partner of familielid zorg van ons ontvangt, krijgt hij of zij een vast contactpersoon. Samen bekijken we welke zorg nodig is. Ook vragen we aan u als familie of mantelzorger of u iets kunt (blijven) betekenen in de zorgverlening van uw naaste. De gezamenlijke afspraken leggen we vast in een zorgplan, dat we regelmatig bespreken om te bekijken of de gemaakte afspraken nog goed werken.

Respijtzorg en vrijwilligers

Zorgen voor uw partner of familielid is vaak vanzelfsprekend en fijn om te doen. Maar het kan ook zwaar zijn. Overbelasting ligt dan op de loer. Daarom is het belangrijk om af en toe bewust tijd te nemen voor uzelf, uw vrienden, een hobby, sport of een vakantie. Zo heeft u de tijd om te ontspannen en weer nieuwe energie op te doen. Er zijn voor uw naaste verschillende morgelijkheden van tijdelijke vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd. Daarnaast werken er bij ons veel vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden door bijvoorbeeld eens een boodschap te doen of een recept op te halen. Vraagt u naar de mogelijkheden, we denken graag met u mee!

Als uw partner of familielid al zorg van ons ontvangt, kunt u met vragen bij uw vaste contactpersoon terecht.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is partner in het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en participeert in bijeenkomsten van de welzijnsstichtingen in het werkgebied, Sociaal werk De Kop in Steenwijkerland, Caritas op Urk en Carrefour in de Noordoostpolder. Dikwijls vinden samen met andere zorgaanbieders mantelzorgbijeenkomsten plaats, zoals het Alzheimercafé, Longpunt, Diabetescafé, Parkinsoncafé, het NAH-café en de activiteiten rondom de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.

Ervaringen

Klaver
Bellen Werken bij