Voorlezen:

Lettergrootte:

Medisch noodzakelijk
kortdurend verblijf
in een zorginstelling.

Eerstelijns verblijf

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor clienten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Opname in het ziekenhuis of een andere instelling is dan niet aan de orde. Het streven blijft om u zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen laten gaan. Om van eerstelijnsverblijf gebruik te kunnen maken, krijgt u van uw huisarts of behandelend medisch specialist een medische indicatie.
Onze zorgbemiddelaars vertellen u er graag meer over!.

Er zijn drie verschillende medische indicaties van toepassing op een eerstelijns verblijf:

  • laag complexe ELV
  • hoog complexe ELV
  • palliatief terminale ELV

Op basis van de indicatie die u krijgt, kan de zorg bestaan uit verpleging, verzorging, geneeskundige- of paramedische zorg en/of inzet van een psycholoog. Bij paramedische zorg kan gedacht worden aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Of hier ook sprake van is, wordt met u overlegd. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij bespreken de behandeling met u en/of uw mantelzorger en regelen de zorg die u nodig heeft.

Onder eerstelijnsverblijf valt ook de begeleiding en verzorging in de laatste levensfase, hiervan is sprake als de behandelend arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting niet langer is dan drie maanden. Deze indicatie brengt naast specialistische verzorging ook veel emoties met zich mee voor uzelf en uw naasten. Bij ons kunt u rekenen op een liefdevolle en respectvolle begeleiding.

Eerstelijnsverblijf is uitsluitend bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. Het valt onder de Zorgverzekeringwet en u betaalt hiervoor geen eigen bijdrage, maar wel eigen risico. Dit kan per zorgverzekering verschillen, dus vraag dit voor de zekerheid na bij u zorgverzekeraar. Hetzelfde geldt voor verblijf in een herstellingsoord, zorghotel of hospice. Als u van tevoren navraagt welke kosten worden vergoed, komt u niet voor verrassingen te staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars.

 

De locaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land waar eerstelijnsverblijf wordt aangeboden staan hieronder

Bellen Werken bij