Voorlezen:

Lettergrootte:

Betrokken zorg is ook luisteren naar elkaar, zodat je de zorg kunt verbeteren

Kosten en wetgeving

Aan onze vormen van zorgverlening zijn (eventuele) kosten en wetgeving verbonden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden. Uw gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor de hulp of ondersteuning via de Wmo. Deze bijdrage betaalt u aan het CAK, dat voor de overheid de regelingen uitvoert. Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente. Voor dit pgb betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een ziektekostenverzekering voor iedereen. De rijksoverheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering. Een verzekering voor het basispakket is verplicht. U kunt zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. De vergoedingen en de premies verschillen per verzekeraar.

Onze zorg en verpleging bij u thuis zit in het basispakket van uw zorgverzekering, dus u betaalt geen eigen bijdrage. Ook kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Uw wijkverpleegkundige kan u hierover informeren. Daarnaast bieden we vanuit ons Advies- en Behandelcentrum een breed palet aan specialistische (eerstelijns)zorg en behandeling en revalidatie. Vergoeding van de behandeling is afhankelijk van het type behandeling en uw verzekering. Een groot deel valt onder de basisverzekering. Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen die voor u van toepassing zijn, kunt u bij uw zorgverzekeraar verkrijgen.

Jeugdwet

Vanuit de Jeugdwet voorziet de gemeente in het organiseren van hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen. Per gemeente zijn alle belangrijke organisaties op het gebied van opvoeden en opgroeien gebundeld in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder voeren we de Jeugdgezondheidszorg uit, voor Steenwijkerland wordt dit verzorgd door de GGD IJsselland. De gemeente of het wijkteam verzorgt de toegang bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook een school of arts kan hierin een belangrijke rol spelen. Uw gemeente kan u hierover verder informeren.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. De Wlz vergoedt alleen de zwaarste, langdurige zorg. U kunt hierbij denken aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige psychische aandoening of lichamelijke beperking. Alle benodigde zorg wordt vanuit de Wlz geregeld, zoals: verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk), begeleiding, verpleging en verzorging, hulpmiddelen en vervoer. Voor zorg uit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Daarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U kunt een Wlz-indicatie aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Onze woonzorgcentra zijn Wlz-instellingen. Om hier te kunnen verblijven, heeft u een WLZ-indicatie nodig. Voor uw verblijf betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Meer informatie?

Via de websites van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl), Regelhulp en het Zorginstituut (www.zorginstituutnederland.nl) kunt u veel informatie vinden over de kosten en regelgeving in de zorg. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) vindt u informatie over de eigen bijdrage.

Ook kunt u voor informatie op werkdagen contact opnemen met één van onze zorgbemiddelaars.

Bellen Werken bij