Voorlezen:

Lettergrootte:

Samen kijken hoe u
weer plezier kunt ervaren

Psychologie

Het kan zijn dat u zich somber voelt, zich moeilijk kunt concentreren of het lastig vindt om dingen te onthouden. Bij het ouder worden kunnen veranderingen ontstaan op lichamelijk, psychisch of cognitief gebied. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben. Soms lukt het niet om hier op eigen kracht uit te komen of mee om te leren gaan. Dan kan deskundige hulp fijn zijn.

Onze psychologen kunnen u helpen met begeleiding of behandeling. Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn als u moeite heeft om met uw ziekte om te gaan, u in een rouwproces zit of als u last heeft van stemmingswisselingen. Ze zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van verschillende vormen van dementie, beroerte en hersenbloedingen (CVA), ziekte van Parkinson en stemmingsproblematiek.

Hoe werken wij?

We starten met een eerste gesprek. Hieruit kunnen één of meerdere gesprekken volgen. Daarnaast kunnen er tests worden afgenomen om uw klachten in kaart te brengen. Zo nodig wordt er in samenwerking met uw arts een diagnose vastgesteld. Dat wil zeggen dat we op basis van neuropsychologisch onderzoek en het medisch onderzoek in beeld brengen wat er precies aan de hand is.

Dit doen we bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • wanneer na een beroerte bepaalde delen van de hersenen minder goed functioneren;
  • bij geheugenproblemen, moeite met nadenken, moeite met concentreren, niet meer goed kunnen plannen;
  • bij stemmingsproblemen zoals somberheid of angst;
  • wanneer gedrag problemen geeft, bij uzelf of uw omgeving.

Op basis van het onderzoek adviseren we u, en eventueel uw familie, over de te volgen behandeling. We bieden de begeleiding meestal aan in individuele gesprekken, zodat we aansluiten bij uw eigen behoefte en tempo. Zo wenselijk kan ook uw naaste omgeving aansluiten in de gesprekken. Zo kan het zijn dat ze ondersteuning kunnen gebruiken bij het begrijpen van uw aandoening.

Verwijzing en vergoeding

Verblijft u in één van onze verpleeghuizen of in het revalidatiecentrum? Dan kunnen u en uw naasten bij ons terecht voor behandeling of begeleiding. U kunt een afspraak maken via uw EAV-er (Eerste Aanspreekbare Verzorgende). Uw behandeling wordt dan vergoed vanuit uw wlz-indicatie. Verblijft u in één van onze verzorgingshuizen of woont u nog zelfstandig in uw eigen woning? Dan kan uw eigen huisarts u naar ons doorverwijzen. In dat geval kunt u voor meer informatie over de vergoeding contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Bellen Werken bij