Voorlezen:

Lettergrootte:

Terwijl u wacht op
een geschikte woning met zorg

Overbruggingszorg

Als u een ZZP of Zorgprofiel heeft gekregen voor ‘Zorg met Verblijf’ maar er is nog geen plaats in het verzorgings- of verpleeghuis van uw keuze, dan wordt u op een wachtlijst* geplaatst. Tot er plaats is in het huis van uw voorkeur, kunt u thuis ‘overbruggingszorg’ krijgen als reguliere zorg zoals thuiszorg, dagopvang en dagbehandeling niet meer volstaat.

Overbruggingszorg is de zorg die u ontvangt terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling. Het kan zijn dat u thuis wacht op een vrijgekomen woonplek, maar ook dat u reeds in een instelling (tijdelijk) verblijft en op een wachtlijst staat voor verhuizing naar een andere zorginstelling. Voor overbruggingszorg betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz (Wet Langdurige Zorg) vanaf de datum dat uw indicatie is toegekend door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Strikte regelgeving
Overbruggingszorg is gebonden aan strikte regelgeving. De overheid heeft bepaald dat gestreefd moet worden naar een maximale wachttijd van 6 maanden voor verhuizing naar een zorginstelling. Daarom gaan na deze 6 maanden in sommige gevallen andere voorwaarden gelden voor overbruggingszorg. Het is belangrijk om hiervan goed op de hoogte te zijn, om te voorkomen dat u na deze periode niet meer de zorg krijgt die u nodig heeft.

Overbruggingszorg en uw Zorgprofiel
U staat op de wachtlijst van een verzorgings- of verpleeghuis en heeft behoefte aan overbruggingszorg thuis. De eerste 6 maanden dat u op de wachtlijst staat, wordt deze zorg gegeven op basis van uw volledige Zorgprofiel. Dat wil zeggen dat u de toegewezen tijd en het budget maximaal kunt gebruiken voor overbruggingszorg. In het Zorgprofiel staat beschreven welke zorg u nodig heeft, bijvoorbeeld begeleiding, verzorging of verpleging en het budget dat daarbij hoort. In uitzonderingsgevallen mag deze periode worden overschreden, na toestemming van het zorgkantoor in uw regio.

Als de termijn van 6 maanden overbruggingszorg is verstreken, gaan andere voorwaarden gelden. De volgende vragen worden dan met u besproken:

- Krijgt u meer overbruggingszorg dan het gemiddelde van uw Zorgprofiel?
- En hebt u diezelfde zorg ook na deze eerste 6 maanden nodig?

Is het antwoord op deze vragen: ‘Ja’, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

U krijgt voortaan minder uren overbruggingszorg, tot uw opname
U krijgt voortaan overbruggingszorg tot het gemiddeld aantal uren van uw Zorgprofiel. Zorggroep Oude en Nieuwe Land mag u niet langer meer zorg geven dan dat gemiddelde. Deze optie geeft echter vaak problemen, omdat u niet zomaar meer overbruggingszorg kreeg dan het gemiddelde.

U gaat zelf extra uren zorg inkopen tot opname
Een andere mogelijkheid is dat u zelf de extra uren overbruggingszorg bekostigt. Zorggroep Oude en Nieuwe Land geeft u het toegestane, gemiddeld aantal uren zorg van uw Zorgprofiel. Daarnaast betaalt u zelf de uitbreiding van dat aantal uren tot aan het benodigde aantal uren. Onze zorgbemiddelaars kunnen dit voor u regelen.

Vermindering van het aantal uren overbruggingszorg of bijkopen zorg behoort niet tot de mogelijkheden
Dan stelt het Zorgkantoor dat u wordt geacht te kiezen voor een andere verblijfslocatie waar u wel direct terecht kunt. Komt er later plaats in het huis van uw voorkeur dan kunt u uiteraard alsnog daarheen verhuizen.

Is de zorg die u krijgt op basis van uw Zorgprofiel voldoende? Dan is het mogelijk langer dan 6 maanden op de wachtlijst te blijven en ondertussen overbruggingszorg te blijven ontvangen.

Verhuizing naar uw nieuwe woonplek
Als er plaats voor u is in het verzorgings- of verpleeghuis van uw voorkeur, dan neemt de zorgbemiddelaars contact met u op. Zij bespreken met u de verdere stappen en informeren u over en begeleiden bij uw verhuizing.

* U vindt de wachtlijst op onze website onder 'organisatie-voor cliënten.'

Bellen Werken bij