Voorlezen:

Lettergrootte:

Een deskundig team,
ook voor 's nachts

Nachtzorg

De medewerkers van de Ambulante Nachtzorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land bieden ’s nachts hulp aan mensen die dat nodig hebben. De nachtzorg wordt verzorgd door een deskundig team van verpleegkundigen en verzorgenden. U, uw familie en/of andere hulpverleners kunnen met een gerust gevoel de nacht in gaan, wetende dat de verzorgende taak wordt overgenomen door de nachtzorg.

De Ambulante Nachtzorg kan u helpen bij het toedienen van medicijnen, het verwisselen van een katheter, extra controle om te kijken of alles goed gaat of alarmopvolging. Bij de Ambulante Nachtzorg onderscheiden we drie vormen van zorg:

  • geplande zorg
  • incidenteel geplande zorg
  • ongeplande zorg bij personenalarmering

Bij geplande zorg komt een verpleegkundige of verzorgende op een afgesproken tijdstip bij u voor verzorging en/of verpleging.

U kunt van incidenteel geplande nachtzorg gebruik maken wanneer u door omstandigheden niet door uw reguliere verzorgende of verpleegkundige kunt worden geholpen. Bijvoorbeeld wanneer u te laat thuis bent en niet meer door de late dienst naar bed kunt worden geholpen.

Ongeplande zorg wordt gegeven wanneer er gebruik wordt gemaakt van de personenalarmering. Het kan hier bijvoorbeeld gaat om een valincident. Na een oproep zorgen we ervoor dat een van onze medewerkers zo snel mogelijk bij u is.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden?

Ambulante Nachtzorg Steenwijkerland

Ambulante Nachtzorg Noordoostpolder/Urk

Bellen Werken bij