Voorlezen:

Lettergrootte:

Oncologische zorg thuis in samenwerking met Antonius

Oncologie

Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder en Urk kunnen vanaf medio november 2023 oncologische behandeling, zoals chemotherapie, in eigen huis ontvangen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen Antonius en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). 

Patiënten van Antonius, wonend in de Noordoostpolder en op Urk, hoeven voor chemo- en immunotherapie niet altijd meer naar het ziekenhuis van Antonius in Sneek of de dagverpleging in Emmeloord. Via ‘Toediening Thuis’ kunnen patiënten die een korte kuur of injectie nodig hebben, dit in hun vertrouwde thuisomgeving ontvangen van de oncologieverpleegkundigen die in ons MTH-team werken (Medisch Technisch Handelen, klik hier voor meer info over zorg vanuit dit team). 

Vertrouwde ziekenhuiszorg thuis

Het ontvangen van deze oncologische zorg thuis wordt ook wel 'ziekenhuiszorg thuis' genoemd. De oncologieverpleegkundigen van ZONL leveren precies dezelfde zorg die in het ziekenhuis gegeven wordt, maar dan thuis. Zo hoeft de patiënt er niet voor te reizen. Dit levert vele voordelen op. Het scheelt niet alleen veel reistijd, ook hebben de patiënten thuis meer rust. Soms vergeten ze dat ze in behandeling zijn, omdat ze in hun eigen omgeving zitten. Zo aan de eigen keukentafel voelt het minder beladen en ze voelen zich minder ziek dan in het ziekenhuis. 

Kortdurende kuren en injecties

De langdurende kuren moeten wel in het ziekenhuis van Antonius Zorggroep gegeven worden, maar de kortdurende kuren en injecties kunnen verplaatst worden naar de thuissituatie. De eerste kuren vinden altijd plaats in het ziekenhuis, om te kijken hoe de patiënt erop reageert. De screening en voorbereiding worden uitgevoerd door de oncologieverpleegkundigen van het Oncologisch Dagcentrum van Antonius in samenwerking met het laboratorium, de apotheek en logistieke dienst van Antonius. Wanneer alles zonder bijwerkingen verloopt en de thuissituatie geschikt is, kan de behandeling thuis worden voortgezet. Hiervoor worden de oncologieverpleegkundigen van ZONL ingeschakeld. De oncologen en gespecialiseerd verpleegkundigen van Antonius blijven betrokken. Het gaat om een nauwe samenwerking.

Meer weten?

Woont u in Noordoostpolder of Urk en wilt u ook graag chemotherapie of immunotherapie thuis ontvangen? Bespreek dan de mogelijkheden voor Toediening Thuis met uw oncoloog van Antonius. 

Lees ook het persbericht hieronder voor meer informatie over de samenwerking tussen Antonius en ZONL.

Wilt u meer weten over de specialistische zorg die wij mensen met kanker thuis kunnen bieden? Neem dan contact op met ons MTH-team (Medisch Technisch Handelen):   

Ervaringen

Klaver
Bellen Werken bij