Voorlezen:

Lettergrootte:

Streven naar betaalbare zorg voor iedereen

Leveringsvoorwaarden en tarieven

Voor de zorg die onze cliënten thuis of op één van onze woonzorglocaties krijgen, gelden algemene leveringsvoorwaarden. In deze leveringsvoorwaarden vindt u, als cliënt, wat u van ons kan verwachten en wat wij van u kunnen verwachten.

Nieuwe cliënten ontvangen bij aanvang van de zorg of bij het afnemen van een dienst een informatiemap waarin de tarieven, die van toepassing zijn op deze zorgvorm of dienst, zijn opgenomen. Indien de tarieven wijzigen worden cliënten en/of de contactpersoon hiervan op de hoogte gesteld.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen of af te wijken bij onderaannemerschap/ detachering.

PGB tarieven voor 2022

 

 

2022

PGB ZVW

Integraal tarief per uur

€ 64,20

PGB WLZ

Integraal tarief per uur

€ 64,20

PGB Individuele begeleiding WLZ

Integraal tarief per uur

€ 65,40

PGB Begeleiding Groep WLZ

Verzorgingshuizen

€ 42,00

PGB Begeleiding Groep WLZ somatisch

Verpleeghuizen (Talma Hof en Nije Tij)

€ 58,20 per dagdeel van 4 uur

PGB Begeleiding Groep WLZ psychogeriatrisch

Verpleeghuizen (Talma Hof en Nije Tij)

€ 60,60 per dagdeel van 4 uur

 

 

 

 

Tarieven detachering disciplines ABC 2020 Tarieven detachering disciplines ABC 2021 Algemene Voorwaarden zorg- en dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning (WMO en Jeugdwet) en Wlz Algemene Voorwaarden Wonen en zorg, Wijkverpleging en GRZ Bijzondere module kortdurend verblijf Bijzondere module VPT en MPT Bijzondere module Zorg met verblijf (WLZ) Zorgovereenkomst GRZ Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning, WMO & Jeugdwet, Dagactiviteiten (WMO) Tarievenlijst 2022 Zorgovereenkomst Wonen en zorg 20 Tarieven op rekening 2022
Bellen Werken bij