Voorlezen:

Lettergrootte:

Streven naar betaalbare zorg voor iedereen

Leveringsvoorwaarden en tarieven

Voor de zorg die onze cliënten thuis of op één van onze woonzorglocaties krijgen, gelden algemene leveringsvoorwaarden. In deze leveringsvoorwaarden vindt u, als cliënt, wat u van ons kan verwachten en wat wij van u kunnen verwachten.

Nieuwe cliënten ontvangen bij aanvang van de zorg of bij het afnemen van een dienst een informatiemap waarin de tarieven, die van toepassing zijn op deze zorgvorm of dienst, zijn opgenomen. Indien de tarieven wijzigen worden cliënten en/of de contactpersoon hiervan op de hoogte gesteld.

PGB tarieven 2020: 

                                                                                TF 2019         TF 2020

Verpleging en Verzorging            (per uur)         €57,72             €58,80

Begeleiding individueel               (per uur)        €56,64              €60,60

Dagbesteding basis                     (per uur)         €38,27              €39,00

Dagbesteding somatisch             (per uur)         €70,62             €54,00

Dagbesteding psychogeriatrisch (per uur)        €70,62             €55,80

 

 

Tarievenlijst Wonen en zorg 2020 Zorgovereenkomst Dagactiviteiten Zorgovereenkomst GRZ Zorgovereenkomst Wijkverpleging Zorgovereenkomst WMO en Jeugdzorg Zorgovereenkomst Wonen en zorg Algemene Voorwaarden zorg- en dienstverleningsovereenkomst Zorg met verblijf (Wlz) Kortdurend verblijf Module BOPZ Module geriatrische revalidatie VPT en MPT
Bellen Werken bij