Voorlezen:

Lettergrootte:

Streven naar betaalbare zorg voor iedereen

Leveringsvoorwaarden en tarieven

Voor de zorg die onze cliënten thuis of op één van onze woonzorglocaties krijgen, gelden algemene leveringsvoorwaarden. In deze leveringsvoorwaarden vindt u, als cliënt, wat u van ons kan verwachten en wat wij van u kunnen verwachten.

Nieuwe cliënten worden bij aanvang van de zorg of bij het afnemen van een dienst geïnformeerd over de tarieven en leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze zorgvorm of dienst die wordt afgenomen. Indien de tarieven wijzigen worden cliënten en/of de contactpersoon hiervan op de hoogte gesteld.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde tarieven tussentijds te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden. Per kalenderjaar zullen de tarieven aangepast worden conform het vastgestelde 100% NZa-tarief (Nederlandse Zorgautoriteit).

ZONL neemt geen nieuwe cliënten meer in zorg waarbij de zorg gefinancierd moet worden middels een persoonsgebonden budget (pgb). Dit geldt zowel voor indicaties van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), als de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij kunnen hiervoor zorg in natura leveren.

Hieronder een overzicht van de tarieven, algemene voorwaarden (leveringsvoorwaarden), zorg- en dienstverleningsovereenkomsten. 

Tarieven

Tarieven Wijkverpleging 2024 Tarieven Wonen en zorg 2024 Tarieven detachering disciplines ABC 2024

Algemene voorwaarden (leveringsvoorwaarden):

Algemene Voorwaarden Wonen en zorg, Wijkverpleging en GRZ Algemene Voorwaarden Maatschappelijke ondersteuning (WMO en Jeugdwet) en Wlz

Zorg- en dienstverleningsovereenkomsten

Zorgovereenkomst Wonen en zorg Zorgovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning, WMO & Jeugdwet, Dagactiviteiten Zorgovereenkomst GRZ Bijzondere module VPT en MPT Bijzondere module Zorg met verblijf (WLZ) Bijzondere module kortdurend verblijf
Bellen Werken bij