Voorlezen:

Lettergrootte:

Streven naar betaalbare zorg voor iedereen

Leveringsvoorwaarden en tarieven

Voor de zorg die onze cliënten thuis of op één van onze woonzorglocaties krijgen, gelden algemene leveringsvoorwaarden. In deze leveringsvoorwaarden vindt u, als cliënt, wat u van ons kan verwachten en wat wij van u kunnen verwachten.

Nieuwe cliënten worden bij aanvang van de zorg of bij het afnemen van een dienst geïnformeerd over de tarieven en leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze zorgvorm of dienst die wordt afgenomen. Indien de tarieven wijzigen worden cliënten en/of de contactpersoon hiervan op de hoogte gesteld.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen of af te wijken bij onderaannemerschap/ detachering.

Hieronder een overzicht van de tarieven, algemene voorwaarden (leveringsvoorwaarden), zorg- en dienstverleningsovereenkomsten. 

Tarieven

Tarieven Wijkverpleging 2023 Tarieven Wonen en zorg 2023 Tarieven PGB 2023 Tarieven detachering disciplines ABC 2023

Algemene voorwaarden (leveringsvoorwaarden):

Algemene Voorwaarden Wonen en zorg, Wijkverpleging en GRZ Algemene Voorwaarden Maatschappelijke ondersteuning (WMO en Jeugdwet) en Wlz

Zorg- en dienstverleningsovereenkomsten

Zorgovereenkomst Wonen en zorg Zorgovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning, WMO & Jeugdwet, Dagactiviteiten Zorgovereenkomst GRZ Bijzondere module VPT en MPT Bijzondere module Zorg met verblijf (WLZ) Bijzondere module kortdurend verblijf
Bellen Werken bij