Voorlezen:

Lettergrootte:

'Met een klacht kun je kwaliteit van zorg
en ondersteuning verbeteren'

Klachten

Klachten worden door ons serieus genomen. Als u een klacht heeft, is het belangrijk deze te uiten. Een niet geuite klacht kan u een onprettig gevoel geven. Uw klacht of andere feedback zijn voor ons belangrijke informatie om de kwaliteit van onze zorg continue te kunnen verbeteren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om feedback te geven of een klacht in te dienen. Wij raden u aan om de klacht eerst te bespreken met de betrokken medewerker of leidinggevende. Onze ervaring is dat een rustig en goed gesprek al veel kan oplossen. Lukt dit niet, leg dan uw klacht voor aan de afdeling Kwaliteit.

Klachtenfunctionaris

U kunt de afdeling Kwaliteit bellen op (0521) 53 99 32 of mailen naar: klachten@zorggroep-onl.nl De medewerker die de klachten behandelt, is onafhankelijk, heeft geheimhoudingsplicht en kan goed luisteren. Samen met u bekijkt zij hoe uw klacht het best kan worden opgepakt, welke vorm van gesprek of schriftelijke afhandeling gekozen wordt. In plaats van de interne klachtafhandeling kunt u ook een beroep doen op de externe klachtenfunctionaris van Quasir (een onafhankelijk klachtenbemiddelingsbureau) via 06 48 44 55 38 of bemiddeling@quasir.nl  

Raad van Bestuur

Als de stappen die u heeft gezet niet leiden tot gewenst resultaat kunt u zich richten tot de Raad van Bestuur. Graag schriftelijk via bestuurssecretariaat@zorggroep-onl.nl of via Postbus 155, 8330 AD Steenwijk. De Raad van Bestuur geeft een eindoordeel over de klacht en eventuele aanbevelingen. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Geschillencommissie

U kunt ook contact opnemen met de Geschillencommissie waar de Zorggroep bij aangesloten is via helpdesk@bogeboortezorg.nl Aan de stappen hieraan voorafgaand zijn geen kosten verbonden. Een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie is niet kosteloos.

Zegt u het ons!

Wij hopen van harte dat u tevreden bent over onze dienstverlening en geven u graag de gelegenheid om via klachten@zorggroep-onl.nl uw mening, klacht, compliment of anderszins een opmerking achter te laten.Bellen Werken bij