Voorlezen:

Lettergrootte:

'Met een klacht kun je kwaliteit van zorg
en ondersteuning verbeteren'

Klachten

Klachten worden door ons altijd serieus genomen. Als u een klacht heeft, is het belangrijk deze te uiten. Een niet geuite klacht kan u een onprettig gevoel geven. Uw klacht of andere feedback is voor ons belangrijke informatie om de kwaliteit van onze zorg continu te kunnen verbeteren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om feedback te geven of een klacht in te dienen. Wij raden u aan om de klacht eerst te bespreken met de betrokken medewerker of leidinggevende. Onze ervaring is dat een rustig en goed gesprek al veel kan oplossen. Lukt dit niet, leg dan uw klacht voor aan de interne klachtenbemiddelaar

Klachtenbemiddeling
De medewerker die de klachten behandelt is Maayolein Goelema. Zij is onafhankelijk, heeft geheimhoudingsplicht en kan goed luisteren. Samen met u bekijkt zij hoe uw klacht het beste kan worden opgepakt en welke vorm van gesprek of schriftelijke afhandeling gekozen wordt. Met het doel om het onprettige gevoel weg te kunnen nemen en samen tot een oplossing te komen. U kunt Maayolein bereiken via 06 – 22 66 23 46 of via team Kwaliteit (0521) 53 99 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar: klachten@zorggroep-onl.nl  Komt u er samen met de klachtenbemiddelaar niet uit dan kan zij u verwijzen naar een externe klachtenfunctionaris.

Raad van Bestuur
Als de stappen die u heeft gezet niet leiden tot het gewenste resultaat dan kunt u zich richten tot de Raad van Bestuur. U kunt hiervoor een schriftelijke reactie sturen naar Postbus 155, 8330 AD Steenwijk of bestuurssecretariaat@zorggroep-onl.nl De Raad van Bestuur geeft een eindoordeel over de klacht en eventuele aanbevelingen. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Geschillencommissie
U kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke Geschillencommissie waar de Zorggroep bij aangesloten is via helpdesk@bogeboortezorg.nl. Aan de stappen hieraan voorafgaand zijn geen kosten verbonden. Als u een klacht voorlegt aan de Geschillencommissie zijn hier kosten aan verbonden. (zie www.degeschillencommissiezorg.nl ).

Klik hier voor de klachtenregeling

Zegt u het ons!

Wij hopen van harte dat u tevreden bent over onze dienstverlening en geven u graag de gelegenheid om via klachten@zorggroep-onl.nl uw mening, klacht, compliment of anderszins een opmerking achter te laten. Wij blijven graag in gesprek met u om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.Bellen Werken bij