Voorlezen:

Lettergrootte:

Onze casemanagers dementie
kunnen u met alles helpen

Dementie

Vindt u het lastig om te herinneren wat u kort geleden heeft gedaan? Komt u soms moeilijk op de goede woorden? Maakt u of iemand uit uw omgeving zich zorgen over uw geheugen of veranderend gedrag? Voelt u zich belast en wilt u daar eens met iemand over praten? Hebt u verdriet over uw partner die zich anders gedraagt dan vroeger en wilt u advies? Heeft u praktische hulp nodig maar ziet u door de bomen het bos niet meer?

Dementie is een hersenaandoening waarbij de hersenen steeds verder beschadigd raken. Het ziekteproces is niet te stoppen. Door al deze veranderingen is een voortdurende aanpassing nodig. Dit vraagt veel van uzelf, maar ook van uw omgeving. Onze speciaal hiervoor opgeleide casemanagers dementie kunnen u helpen. Zij vormen een vast aanspreekpunt en een vertrouwd gezicht tijdens het hele dementieproces.

Hoe werken wij?

U kunt bij ons terecht voor advies en begeleiding, hulp en ondersteuning. We geven mensen in een zo vroeg mogelijk stadium voorlichting over dementie en hebben een coachende rol naar de partner en kinderen. Ook denken we mee welke behandeling of zorg nodig is, bijvoorbeeld dagbesteding of thuiszorg en geven uitleg over de wet- en regelgeving. Samen kijken we hoe iemand zo lang mogelijk in zijn of haar eigen omgeving kan blijven wonen. We zijn een vraagbaak en hebben een signalerende functie, om te voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken. Ook ondersteunen we bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals huisvesting als thuis wonen niet meer mogelijk is.

Samenwerking

Onze casemanagers dementie werken samen met regionale (zorgverlenende) organisaties met kennis over dementie, zoals huisartsen, ziekenhuizen, Carrefour, gemeenten (Wmo) en GGZ. Binnen de Zorggroep werken ze samen met het Advies- en Behandelcentrum, de wijkverpleging, de woonzorglocaties, dagbesteding, de specialist ouderengeneeskunde, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en psychologie.

Verwijzing en vergoeding

U kunt rechtstreeks of op verwijzing van uw huisarts of specialist bij ons terecht. Heeft u een vermoeden van dementie dan kunt u contact opnemen met de huisarts, zodat deze u kan doorverwijzen naar een geheugenpoli of de specialist ouderengeneeskunde. Voor advies over verwijzing en diagnostiek kunt ook contact met ons opnemen. Aan de ondersteuning door de casemanagers dementie zijn geen kosten verbonden.

Wachtlijst

 

Steenwijkerland

Noordoostpolder

Urk

Aantal wachtenden

geen

geen

geen

Gemiddelde wachttijd

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Wachtende langer dan 6 weken

n.v.t.

n .v.t

n.v.t.


Afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van het ABC op telefoonnummer (0527) 61 03 50. Ook als u in één van de woonzorglocaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land verblijft, kunt u onze casemanagers dementie inschakelen. Denkt u dat dit nuttig voor u is? Dan kunt u dit aangeven bij uw EVV-er.

De casemanagers dementie zijn aangesloten bij Ketenzorg dementie in Noord- en Oost-Flevoland van Medisch Coördinatiecentrum Flevoland en Dementie netwerk Steenwijkerland. Meer informatie over dementie in Steenwijkerland vindt u ook hier.

 

 

Secretariaat Advies- en Behandelcentrum

Bellen Werken bij