Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Aanleunwoningen voortaan via De Woningzoeker verhuurd

Wetland Wonen heeft aanleunwoningen in Giethoorn, Vollenhove, Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Voorheen meldden mensen zich bij zorgorganisaties IJsselheem en Zorggroep Oude en Nieuwe Land als zij graag in een aanleunwoning wilde wonen. De zorgorganisaties bepaalden of mensen werden toegewezen. Om het systeem transparanter te maken worden nu ook de aanleunwoningen via De Woningzoeker verhuurd.

De Woningzoeker (www.dewoningzoeker.nl) is de website waarop Wetland Wonen haar sociale huurwoningen in de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle te huur aanbiedt. De website wordt ook door andere woningcorporaties gebruikt. Daarom kan ook gereageerd worden op woningen van deze corporaties uit Kampen, IJsselmuiden en Zwolle.

Vanaf 15 november 2020 worden alle beschikbare aanleunwoningen van Wetland Wonen op De Woningzoeker gepubliceerd. Mensen die (in de toekomst) graag in een aanleunwoning willen wonen schrijven zich in op De Woningzoeker. Op De Woningzoeker kan men na inschrijving zelf reageren op een beschikbare (aanleun)woning. De toewijzing verloopt vaak op basis van inschrijfduur. Dit betekent dat degene die het langst staat ingeschreven en voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden (zoals inkomen, leeftijdscategorie en grootte van het huishouden) de woning mag huren.

Inschrijfduur
Er zijn wachtlijsten bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land en IJsselheem waarop mensen zich hebben ingeschreven die willen wonen in een aanleunwoning. Deze mensen hebben zich vaak al veel eerder gemeld bij de zorginstelling. Met behoud van opgebouwde inschrijfduur kunnen deze mensen, veelal ouderen, zich nu inschrijven op De Woningzoeker. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Mocht u geen brief hebben ontvangen en denkt u toch ingeschreven te staan op de wachtlijst van Zorggroep Oude en Nieuwe land of IJsselheem, dan kunt u contact opnemen met Wetland Wonen.

Wonen in een aanleunwoning
Aanleunwoningen zijn zelfstandige appartementen of grondgebonden seniorenwoningen die in of nabij een verpleeg- of woonzorglocatie liggen. Deze locaties hebben vaak verschillende voorzieningen waar men gebruik van kan maken, bijvoorbeeld een kapper of een restaurant. Voor de aanleunwoningen kan thuiszorg worden aangevraagd.

Wonen met een indicatie vanuit de Wet Langdurige zorg
Mensen met een zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vanuit de Wet Langdurige Zorg schrijven zich niet in bij De Woningzoeker. Zij melden zich bij de zorgconsulent van de betreffend zorgverlener. Voor gemeente Steenwijkerland is dat Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De zorgbemiddelaars van ZONL helpen u altijd graag. U kunt hen bereiken via: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl of via het Klant Contact Team: (0521) 53 99 99.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij