Voorlezen:

Lettergrootte:

Deskundige hulp
en advies

Video-hometraining

Een bijzondere vorm van sociaal werk: video-hometraining! Video-hometraining is een manier om met behulp van videobeelden uit uw thuissituatie te leren over het contact met uw eigen kinderen. De beelden geven haarscherp aan welke initiatieven uw kind neemt en op welke manier uw kind contact met u zoekt. Video-hometraining kan helpen als:

  • uw kind niet goed in zijn/haar vel zit;
  • u een beter contact met uw kind wilt;
  • uw kind veel huilt, slecht slaapt of eet;
  • u niet goed raad weet met bepaald gedrag van uw kind (bijvoorbeeld slecht luisteren, driftbuien);
  • u het lastig vindt uw aandacht tussen meerdere kinderen te verdelen;
  • u opvoeden in het algemeen lastig vindt.

Door het samen met de maatschappelijk werker bekijken van de beelden leert u het gedrag van uw kind beter te begrijpen en het contact beter te laten verlopen. Video-hometraining levert een bijdrage aan het hebben van een goed en leuk contact met uw kind(eren).

Bellen Werken bij