Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Zorg thuis van ZONL ontvangt dikke complimenten van inspectie

In december 2022 heeft er een gepland bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) plaatsgevonden binnen de tak Zorg thuis van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). Inmiddels is het officiële rapport ontvangen en deelt ZONL dan ook trots de positieve resultaten.

De inspecteurs van de IGJ zijn mee op route geweest, hebben cliëntdossiers bekeken en gesprekken gevoerd met wijkverpleegkundigen, management, kwaliteitsadviseurs en de bestuurder van ZONL. Minke van der Veen, manager Zorg thuis van ZONL, vertelt over de resultaten: “In een eerste terugkoppeling direct na het inspectiebezoek kwam al naar voren dat we een goede indruk hebben achtergelaten. In het uitgewerkte rapport dat we van de IGJ hebben ontvangen, staat dat de inspecteurs positief zijn over wat zij hebben gezien en gehoord tijdens hun bezoek.”

Cliënt centraal
Een aantal belangrijke punten die in het rapport naar voren komen zijn de aandacht voor veilige zorg thuis en het bieden van integrale zorg, waarbij zowel tussen de diverse (specialistische) teams van ZONL als met externe partijen wordt samengewerkt. “Wij hebben als ZONL laten zien dat we een groot eigen leervermogen hebben, de cliënt centraal stellen en aandacht te hebben voor hun eigen regie”, aldus Minke.

Trots en eerlijk
“Wat de inspecteurs van de IGJ tevens is opgevallen, is dat collega`s trots en eerlijk hebben verteld over hun werk. Over wat er goed gaat, maar zeker ook waar ruimte ligt voor verbetering”, licht de manager toe. “Ik ben trots op het werk dat is verzet. Dit inspectierapport is een groots compliment voor onze vele bevlogen collega’s in de thuiszorg van ZONL. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst, om gezamenlijk verder te bouwen aan toekomstbestendige verpleging en verzorging thuis”.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij