Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Oude en Nieuwe Land bereidt zich voor op komst Corona

“Duizenden mensen doen 24/7 een beroep op de professionals van ZONL”

Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft de afgelopen weken allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen voor als het coronavirus cliënten, zorgprofessionals of vrijwilligers gaat raken. Als grootste aanbieder van zorg in de regio en werkgever van ruim 1800 zorgprofessionals en nog eens 800 vrijwilligers die verbonden zijn, is dit een hele opgave.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft zich goed voorbereid op een uitbraak van het nieuwe virus. “Het gaat over de bescherming van kwetsbare groepen mensen. En juist die mensen hebben wij in huis of daar komen wij thuis.”, zegt Albert Hilvers. Hilvers is per 1 maart bij de zorgorganisatie gestart als bestuurder en heeft gelijk een enorme opgave te pakken.

Van hele kleine kinderen die dagelijks de consultatiebureaus bezoeken, ouderen die zorg en behandeling ontvangen in de verschillende woonvoorzieningen, patiënten die komen revalideren tot aan de vele mensen die thuis zorg en behandeling van ZONL ontvangen. “En nog een hele belangrijke groep om rekening mee te houden: onze medewerkers en vrijwilligers die dag en nacht klaar staan.” Het gaat over de bescherming van duizenden kwetsbare mensen in Steenwijkerland, Nooroostpolder en Urk.

Continuïteit van zorg
Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft enerzijds de taak om te zorgen voor voldoende preventieve maatregelen om besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen. Anderzijds is zij verantwoordelijk voor de continuïteit van (specialistische) zorg en behandeling in een grote regio als deze getroffen wordt met deze crisis. Een speciaal crisisteam is al dagen bezig met het verzamelen en verstrekken van informatie, het treffen van vele voorbereidingen en het uitvoeren van genomen maatregelen in lijn van de GGD en het RIVM.

Hilvers: “Naast een Integraal veiligheidsplan ZONL ligt een Zorgcontinuiteitsplan klaar in het kader van het coronavirus. Hierin zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en is specifieke informatie opgenomen die nodig is als er sprake is van crisissituaties van verschillend niveau.” ZONL heeft contacten met de gemeenten, GGD-organisaties en de veiligheidsregio’s, waar zij onderdeel van uitmaakt. Ook zijn er korte lijnen met de huisartsen, ziekenhuizen en andere samenwerkingspartners in de regio. “We maken extra kamers en bedden klaar in onze woonzorglocaties maar ook daarbuiten voor als isolatie noodzakelijk is. De ervaren prettige samenwerking in deze regio is geweldig.”, aldus de bestuurder.

Vergaande maatregelen

  • Bewoners van woonzorglocaties behoren tot de meest kwetsbare doelgroep. Voor deze locaties zijn daarom extra maatregelen getroffen, onder meer gebaseerd op de maatregelen van het RIVM. Per direct zijn aangepaste bezoektijden ingevoerd in alle woonzorglocaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Bezoek kan alleen in de locaties terecht van 11.00 tot 12.00 uur en/of van 18.30 tot 19.30 uur. Er zijn maximaal 2 bezoekers per bewoner toegestaan en alleen in de eigen kamer, het eigen appartement of in de hiertoe aangewezen ruimten. Ook is besloten voorlopig geen bezoekers jonger dan 15 jaar toe te staan in de huizen.
  • Verder zijn voor heel de organisatie kaders gesteld voor het bezoeken of organiseren van bijeenkomsten en zijn overleggen beperkt tot het noodzakelijke.
  • Dagbesteding is voor wat betreft clienten vanuit de Wmo voorlopig gestopt.
  • Wat betreft de consultatiebureaus worden de basistaken uitgevoerd, en vervallen de inloopspreekuren. Hiervoor in de plaats kunnen ouders telefonisch contact opnemen met een jeugdverpleegkundige en hun vraag stellen.
  • Alle clienten in de wijkverpleging en clienten die behandeling ontvangen vanuit het Advies- en Behandelcentrum van ZONL krijgen begin volgende week een brief.

 “Het zijn vergaande maatregelen, die we niet gemakkelijk nemen. We realiseren ons dat het instellen van een bezoekregeling en het stoppen van dagbesteding heel vervelend is. We doen ons uiterste best om besmetting te voorkomen en we denken ook goed na over alternatieve mogelijkheden mocht dit voor een langere periode gaan gelden”, aldus de bestuurder.

Vragen
Clienten met vragen kunnen terecht bij hun vaste contactpersonen. Ook is een speciaal crisistelefoonnummer ingericht waar medewerkers met vragen dag en nacht terecht kunnen. Medewerkers zijn geïnstrueerd en alert. Albert Hilvers: “We doen als ZONL allemaal ons best en hebben samen alles in het werk gesteld om te kunnen doen wat straks nodig is. Ons voornaamste taak is de continuïteit van zorg zoveel als mogelijk te borgen voor deze regio. Daar staan we voor.”

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij