Voorlezen:

Lettergrootte:

Deskundige hulp
en advies

Plezier op school

De tweedaagse training 'Plezier op school' is er voor kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan en die zich op de basisschool niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, hebben vaak ruzie zonder dat ze het willen en staan vaak alleen. De training vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie.

Voorafgaand aan de training vindt er eerst een intakegesprek plaats met zowel ouder(s) als het kind om te kijken of de training geschikt is. Daarnaast wordt er een ouderbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de training en kunnen er vragen gesteld worden. Drie maanden na de training wordt er een terugkombijeenkomst gehouden, waarin we met de kinderen evalueren hoe de eerste weken op de nieuwe school zijn verlopen.

Overzicht van de bijeenkomsten

  • De intakegesprekken staan gepland op 4 en 6 juli tussen 9.00 en 17.00 uur;
  • De ouderbijeenkomst staat gepland op 11 juli om 19.00 uur;
  • De training is op woensdag 30 augustus van 9.00 tot 17.00 uur en donderdag 31 augustus van 9.00 tot 15.30 uur;
  • De terugkombijeenkomst wordt gehouden op 2 november om 15.30 uur.


Locatie
De locatie van de training is Kometenlaan 1 in Emmeloord.

Meer informatie
Heb je vragen? Stuur dan een mail naar trainingenawmnop@zorggroep-onl.nl

Aanmelden training NOP
Bellen Werken bij