Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Samen op zoek naar mensen met ruimte in huis en hart

Gemeente Noordoostpolder en Zorggroep Oude en Nieuwe Land zetten vol in op steunouders

In meer dan 35  gemeenten in ons land is Steunouder actief. Hierbij wordt een kind van ouders die in een kwetsbare situatie zitten, minimaal één dagdeel even bij een ander gezin ondergebracht, de zogenaamde steunouders. In de gemeente Noordoostpolder loopt inmiddels ook zo’n Steunouder initiatief én met succes. Wethouder Anjo Simonse en Steunouder-coördinator Sanne Tesselaar van ZONL in gesprek over ‘aansluiting vinden op hartsniveau.’

Sinds de start in 2020 zijn in de gemeente Noordoostpolder nu al 21 matches (of: koppelingen) tussen vraagouders en steunouders tot stand gebracht. Maar er zijn nog veel meer steunouders nodig omdat het duidelijk in een behoefte voorziet. De gemeente Noordoostpolder en Zorggroep Oude en Nieuwe Land willen dan ook meer aandacht voor dit mooie en dankbare werk.

Sanne: “Steunouders zijn volwassen vrijwilligers die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze geven binnen hun eigen gezinsleven ruimte aan een kind en maken zo een vertrouwde plek waar het welkom is en gewoon kind kan zijn. Bij Steunouder zijn steunouders en vraagouders de hoofdrolspelers. Vraagouders zijn de ouders die ruimte zoeken voor hun kind om even op een andere plek een fijne tijd te hebben, en steunouders zijn gezinnen die dit kind graag even opvangen.”

Anjo: “Hoe goed loopt het Steunouder project?”

Sanne: “Vorig jaar hadden we acht succesvolle matches en dit jaar dertien, dus in totaal zijn er eenentwintig kinderen gekoppeld aan een steunouder. Maar we willen graag meer vrijwilligers werven want soms sluiten vraag en aanbod niet helemaal op elkaar aan. Bijvoorbeeld omdat de afstand te groot is tussen de beide adressen of dat het kind graag op een boerderij wil spelen en er alleen in de wijk plaats is. Er zijn nu 21 vraagouders en 23 steunouders. Die balans is nog wat te smal.”  

Anjo: “Wie zijn precies de vraagouders?”

Sanne: “Vaak zijn dat gezinnen met uiteenlopende achtergronden. Er is tijdelijk minder draagkracht, een sociaal isolement, er zijn psychische problemen. Het kind heeft gedragsproblemen. Of er is gebrek aan een sociaal netwerk. Een opvanggezin is dan een ideale optie. Je wilt voorkomen dat problemen te groot worden. En het fijne is ook dat je vaak ziet dat kinderen tot rust komen bij een steunouder. Die komen weer lekkerder thuis. Dan zijn ze geland. Rustig. Je ziet kinderen écht opbloeien bij een steunouder.”


Kyano bloeit op bij zijn steunouders Maaike en Myra.

Anjo: “We hebben de lat in de maatschappij veel te hoog gelegd. Gezinnen zitten steeds vaker in een overlevingsstand. De samenleving is heel ingewikkeld geworden voor mensen. Je moet overal zijn, de agenda’s zijn vol. Ik ken mensen die graag iets voor een ander wilden betekenen en als pleegouder niet door de selectie kwamen. Toen zijn ze getipt voor Steunouder en daar bleken ze heel geschikt voor. Het steunouderschap kan dus ook een mooi opstapje zijn naar latere pleegzorg.”

Sanne: “Precies. En het hoeft elkaar ook niet in de weg te zitten.”

Anjo: “Steunouder is eigenlijk een soort pleegouder-light. Wij hebben zelf drie pleegkinderen, dus ik weet waar ik het over heb. Basale veiligheid heeft ieder kind nodig. Je hoeft niet meer te doen dan er gewoon voor ze te zijn. Ook als steunouder. Ons hart is gemaakt om te zorgen en niet om egoïstisch te zijn.”

Sanne: “Dan is het mooi dat er steunouders zijn die zeggen: kom hier maar. Of gezinnen. Mijn laatste match ging om een jongetje met diverse problemen. Die is nu gematcht met een gezin op een boerderij met kinderen in de puberleeftijd. Die wilden niet steunouder zijn maar steungezin want de kinderen wilden ook hun steentje bijdragen. De eerste dag was meteen een feest, waarbij de oudste dochter zelfs nog rekensommetjes met hem heeft gemaakt. Ieder weekend gaat het jongetje als het kan mee naar het voetbalveld om gewoon weer even kind te zijn, zodat zijn moeder voor de andere drie kinderen meer tijd heeft.”

Anjo: “Zo is de match voor beide gezinnen hulp. Ook voor het steungezin. De kinderen nemen óók verantwoordelijkheid voor het jongetje. Heel mooi. De vraagouders moet ook echt ruimte krijgen. Soms loopt de emmer even over. Is het moeilijk om steunouder te worden?”

Sanne: “Nee hoor. Om steunouder te kunnen worden heb je niet veel nodig. Enkel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daar zijn geen kosten aan verbonden. Voordat je begint is er een kennismakingsgesprek en krijg je een korte digitale training. Om het vraag- en aanbodprincipe goed te laten matchen is het nodig om meerdere steunouders te hebben zodat het kind écht op de juiste plek komt. Er is nu zelfs een ouder echtpaar steunouder geworden, die voor het kind als het ware opa en oma zijn. Ook dat kan!”

Anjo: “Schitterend. Je moet gewoon die snaar van liefde raken en dat is genoeg.”

Meer weten over wat een steunouder voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sanne Tesselaar via e-mail: steunoudernop@zorggroep-onl.nl of  noordoostpolder@steunouder.nl

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij