Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Thuisbegeleiders zijn mensen-mensen en praktische doeners

‘Wat zou u zelf (anders) willen?’ Met die vraag breken thuisbegeleiders het ijs bij een nieuwe cliënt. Job van Dijkhuizen, Gebiedsmanager Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijke Ondersteuning bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) stipt de werkwijze aan. Vroeger was de insteek ‘Kom op, handen uit de mouwen!’ Nu stellen de thuisbegeleiders samen met de cliënt gerichter doelen. “Zelfredzaamheid is waar we met ondersteuning van ZONL naar toe willen”, licht hij toe.

Job van Dijkhuizen is sinds 1987 actief in het maatschappelijk werk. Hij werkte veel met jongeren, onder andere bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en vervolgens bij diverse zorginstellingen als manager “Thuisbegeleiders zijn mensen-mensen en waar nodig je buddy, zegt Job. Zij bieden b.v. praktische ondersteuning aan ouders bij het opstarten van de dag ‘’. Thuisbegeleiders van Zorgroep Oude en Nieuwe Land bieden geen schuldhulpverlening, maar wel ondersteuning bij de post archiveren of overzicht geven in de financien ter ondersteuning bij het ordenen van financiële gezondheid thuis. Veelal zijn we bezig om structuur te brengen in het dagelijks leven van cliënten of gezinnen. Dit vraagt soms veel creativiteit, geduld en tevreden zijn met elk (kleine) stap. Ook is ZONL er bijvoorbeeld voor mensen die eenzaam zijn of (beginnende) dementie hebben.

Omdenken
Het maakt niet uit wat voor oplossing er moet komen. In alles proberen de thuisbegeleiders het positieve te zien. “Ons werk gaat nog altijd om de mens en we accepteren zoals iemand is. Als iemand argwanend wordt, omdat die op een bepaalde wijze iets moet, kan hij of zij afhaken”, zegt Job. “Wij zijn ervan overtuigd dat een compliment krachtvoller is! Door het stellen van de juiste vragen ‘Wie kan u helpen? Hoe heeft u dit voor elkaar gekregen, wat zou u nog meer kunnen helpen en waar bent u het meest tevreden over?’ Door mee te kijken bij wat ging goed, wat nog beter kan, gaan de mensen zelf nadenken en komen met eigen oplossingen. De essentie is, hoe krijgen we iemand weer in beweging.”

De kracht van samenwerken
De uitdaging van Job is om te blijven professionaliseren: ‘’Met het versterken van de samenwerking met partners, zoals scholen, gemeenten, buurtcentra en gebruik te maken van de cirkel van betrokkenheid van onze cliënten, maken we samen stappen. We stellen samen met de cliënt de doelen en het dossier op. Van eenvoudig tot complexe zaken, van gezin tot individuele aanpak. De invoering van zorgtechnologie maakt het mogelijk dat we hybride ondersteuning kunnen bieden. Door Covid-19 hebben we al ervaren om digitale communicatie in te zetten. ‘Flexibiliteit’ is ook hier de kracht van thuisbegeleiders van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.’’
Job is trots op zijn team. “We passen ons aan met de gegeven tijd en middelen en richten ons daarbij zo goed mogelijk op de zelfredzaamheid van de mens. Dankzij een beschikking van de gemeente, kunnen we nog meer mensen helpen. Dat is fijn. Ons doel: het stabiliseren en mobiliseren van het dagelijks functioneren van de cliënt. Zo gezond, zo zelfstandig en zo aangenaam mogelijk.”

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij