Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

ZONL werkt aan toekomstbestendige zorg thuis

De zorg is volop in beweging. De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod. Daarmee staat de toegankelijkheid van zorg onder druk. Dinsdagavond vond er een inspirerende theatershow plaats in Theater ’t Voorhuys in Emmeloord, voor medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) die thuiszorg bieden. Een rake show over het werken in de zorg en de veranderingen waar zorgmedewerkers alsmaar mee te maken hebben. Met een flinke dosis humor, muziek en interactie werden de collega's gestimuleerd om met een open blik naar de toekomst te kijken.

“Om toegankelijke en passende zorg te borgen, zullen we slimmer en anders moeten werken”, vertelt Minke van der Veen, manager Zorg thuis van ZONL. “Dat het op bepaalde vlakken anders moet, wil niet zeggen dat we het nu niet goed doen. Maar het veranderende zorglandschap vraagt wel een andere aanpak. Het vraagt veerkracht van ons als zorgorganisatie en van de zorgmedewerkers, maar ook van de cliënt en zijn sociale omgeving.”

Positieve Gezondheid
Samen met lokale partners gaat ZONL aan de slag om het gedachtegoed van Positieve gezondheid toe te passen. Machteld Huber is de grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Het is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.

Cliënt aan het roer
Larisa Hanse is al vele jaren wijkverpleegkundige bij ZONL en zag de laatste jaren al veel veranderen. “Positieve Gezondheid is geen tijdelijke trend en is ook niet compleet nieuw. De cliënt zetten we altijd al centraal. Maar we willen de cliënt helpen om zoveel mogelijk zijn eigen oplossingen te vinden. We nemen meer een coachende rol aan, in plaats van dat we alles van iemand overnemen. Dat is even wennen, want we zijn echte doeners in de zorg. Bij Positieve Gezondheid zetten we de cliënt meer aan het roer. Die weet namelijk vaak heel goed zelf wat hij of zij nodig heeft. Het afpellen naar die diepere laag maakt ons werk leuker en interessanter.”

Veerkrachtig kijken, denken, doen
Hillie Kramer, projectleider Positieve Gezondheid bij ZONL, vertelt dat de theatershow de kick-off is van een groter project: “Vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid gaan medewerkers het gesprek met de cliënt voeren om zelfredzaamheid en eigen regie te stimuleren. Maar het is meer dan dat. Het gaat om een gedragsverandering. Ander kijken, anders denken en vervolgens anders doen. En dat kost tijd. Vanuit een subsidie wordt scholing ingezet en er zullen inspiratiesessies plaatsvinden. Dit project is één van de middelen die ingezet worden om te werken aan krachtige zorg thuis, betrokken zorg van topkwaliteit. Nu én in de toekomst.”

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij