Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Definitieve verhuizing naar appartementencomplex Golfslag bekend

Onlangs werd bekend dat de oplevering van appartementencomplex Golfslag op 1 augustus niet haalbaar blijkt. Een grote teleurstelling voor alle betrokkenen. Toch vindt Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) het erg belangrijk te kiezen voor zorgvuldigheid. We willen niet het risico lopen dat er nog werkzaamheden gedaan worden terwijl de verhuizing in gang is gezet.

De werkplek voor onze medewerkers en vrijwilligers deint veilig en prettig te zijn. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners in een appartement terechtkomen dat volledig klaar is. Het opleveringsproces dient volledig te zijn afgerond. Daarnaast heeft ZONL nog vier weken nodig om de volledige inrichting en zorgtechnologie te installeren.  

Definitieve verhuizing bekend 
Inmiddels heeft ZONL een goed gesprek gehad met de projectontwikkelaar van Golfslag.  We zijn blij te kunnen vertellen dat de definitieve verhuizing plaats gaat vinden in de week van 27 november 2023.  

Alle direct betrokkenen zijn hierover inmiddels geïnformeerd. 

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij