Voorlezen:

Lettergrootte:

Altijd en overal professionals
met hart voor mensen


Algemene vragen

Graag maken wij u attent op de landelijke hygiëneregels die ook wij in acht nemen in alle gebouwen van ZONL: regelmatig handen wassen met zeep, niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan met ons Klant Contact Team op (0521) 53 99 99.

De uitleenpunten voor hulpmiddelen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn weer geopend tijdens kantooruren.

Jazeker. Onderstaande informatie van de GGD is met name gericht op migranten/statushouders in de gemeenten. Er zit één zinnetje in over Gelderland, omdat het voor die regio gemaakt is. Maar verder is het inhoudelijk voor iedereen bruikbaar: https://www.ggdnog.nl/corona/alles-over-corona/corona-information-translated-in-different-languages

 

.

 

Vragen inzake (woonzorg)locaties

De bezoektijden kunnen per woonzorglocatie verschillen. Het kan namelijk zijn dat er op een woonzorglocatie sprake is van een wijziging in de situatie. Mochten de bezoektijden voor de locatie waar u een bezoek wilt brengen onduidelijke zijn, dan kunt u bij uw contactpersoon terecht voor de afspraken van deze locatie. Bij klachten zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid en koorts blijft u uiteraard thuis.   

U kunt contact opnemen met onze zorgbemiddelaars (via het Klant Contact Team) op telefoonnummer (0521) 53 99 99 .

Als u op bezoek komt moet u een mondmasker meenemen en in de locatie dragen. Op de kamer mag het mondmasker af mits 1,5 meter afstand wordt gehouden. 

Vragen voor clienten wijkverpleging

Wij vragen u om het bezoek bij u thuis de hygiëneregels in acht te laten nemen. Deze zijn: regelmatig handen wassen met zeep, niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en houd enige afstand van anderen.

Als u of één van onze medewerkers besmet is met het coronavirus, dan volgen we het landelijk protocol voor zorgverleners. Dit protocol is opgesteld door het RIVM en de GGD en bepaalt welke concrete maatregelen er worden genomen. Als thuiszorg nodig is én blijft, zullen we met aangepaste (wegwerp)kleding bij u blijven komen.

Vragen voor cliënten jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk

Het eerste consult op het consultatiebureau rond de leeftijd van 4 weken gaat door. De geplande afspraken waarbij je kind een vaccinatie krijgt gaan door. De consulten van kinderen van 2 jaar en 3 maanden (2.3 jaar) en kinderen van 3 jaar en 9 maanden (3,9 jjar) zijn ook weer opgepakt.

Er is geen inloopspreekuur. Wij verzoeken je om bij vragen, waarvoor je anders het inloopspreekuur zou bezoeken, contact op te nemen met de jeugdverpleegkundige, zodat er een advies of afspraak op maat gegeven kan worden. Dit kan via telefoonnummer 0527 630 391 of via babyenpeutervragen@zorggroep-onl.nl.

  • De afspraken m.b.t. de vaccinaties voor 4-jarigen (DKTP) gaan niet door en worden (verantwoord) uitgesteld tot uiterlijk dit najaar
  • Vaccinaties voor 0 tot 2-jarigen (opbouw basisimmuniteit) gaan wel door
  • Vaccinaties tegen meningokokkenziekte gaan wel door
  • De 22 wekenprik tegen kinkhoest voor zwangere vrouwen gaan wel door

Ouders en kinderen met verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid (niezen of loopneus), keelpijn of hoesten moeten thuisblijven. Zij mogen dus ook niet naar het consultatiebureau komen.

  • Medewerkers gaan niet op huisbezoek wanneer ze zelf klachten hebben (koorts, hoest of kortademig) of ziek zijn, of als een van hun naasten ziek is en bovenstaande klachten heeft.
  • Voor elk huisbezoek of afspraak op een andere locatie neemt de medewerker, telefonisch contact op met de cliënt of derde en vraagt na of de cliënt, of andere huisgenoten/naasten ziekteverschijnselen hebben. Als deze signalen er niet zijn, kan het bezoek doorgaan. Bij twijfel nemen we geen risico.
  • Bij nieuwe aanmeldingen wordt beoordeeld op welk termijn en op welke wijze er contact wordt opgenomen. Ook hiervoor gelden de eerder genoemde criteria, de klant wordt hierover geïnformeerd.

  • Medewerkers gaan niet op huisbezoek wanneer ze zelf klachten hebben (koorts, hoest of kortademig) of ziek zijn, of als een van hun naasten ziek is en bovenstaande klachten heeft.
  • Voor elk huisbezoek of afspraak op een andere locatie neemt de medewerker, telefonisch contact op met de cliënt of derde en vraagt na of de cliënt, of andere huisgenoten/naasten ziekteverschijnselen hebben. Als deze signalen er niet zijn, kan het bezoek doorgaan. Bij twijfel nemen we geen risico.
  • Bij nieuwe aanmeldingen wordt beoordeeld op welk termijn en op welke wijze er contact wordt opgenomen. Ook hiervoor gelden de eerder genoemde criteria, de klant wordt hierover geïnformeerd.

Vragen voor cliënten Advies- en Behandelcentrum en Revalidatie De Schakel

Er worden door onze artsen en behandelaren weer huisbezoeken en afspraken op andere locaties ingepland. De reguliere werkwijze wordt weer opgestart. Uiteraard vindt maatwerk per client plaats en blijft het bieden van veilige zorg voorop staan

Per 1 oktober 2021 zijn de bezoekerstijden als volgt:
Maandag t/m zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag en donderdag ook van 19.00 tot 20.00 uur.

Vanwege de maatregelen van het RIVM tegen Covid-19 hanteren we twee bezoekers per revalidant per bezoek aan de kamer. Heeft de revalidant meer bezoekers of iets te vieren, dan kan dit in de bezoekersruimte, waar ook koffie en thee beschikbaar is.

 

Bellen Werken bij