Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Versoepelingen bij woonzorglocaties en sluiting COVID-unit.

Heel voorzichtig durft Nederland weer opgelucht adem te halen, nu ruim 11 miljoen Nederlanders zijn gevaccineerd en daarmee ook het aantal besmettingen fors terugloopt. Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft op 5 juni ook verdere versoepelingen voor de woonzorglocaties ingevoerd rond de bezoek- en openingstijden. En de COVID-unit in het Dr. Jansencentrum heeft haar deuren gesloten.

In de Zaaier (Blokzijl), Zonnewiede (Giethoorn), De Meenthehof (Steenwijk), Wittesteijn en Talma Hof (Emmeloord) mogen de bewoners, net zoals dit voor iedereen geldt, maximaal vier bezoekers ontvangen. Voor De Zaaier, Zonnewiede en De Meenthehof gelden ook geen aparte bezoektijden meer. Thea de Boer, manager Wonen en zorg: “Ik ben bijzonder blij dat dit weer mogelijk is. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de algemene maatregelen die voor iedereen gelden en houden daarbij rekening met wat er per locatie mogelijk is. Soms zijn ruimtes eenvoudigweg niet geschikt om vier mensen te ontvangen. We doen in die gevallen ook een beroep op de verantwoordelijkheid van de familie.” Het blijft dus voorlopig nog wel maatwerk waarbij ook telkens nauw afstemming met de cliëntenraad van de locaties zal zijn.

Er is weer meer bezoek welkom en de activiteiten worden voorzichtig opgeschroefd. Medewerker Bertine van 't Kompas nam zelfs haar baby mee voor een onvergetelijk momentje voor de bewoners.

De versoepeling houdt in dat langzamerhand ook meer activiteiten kunnen worden opgestart. Zo is in Hof van Smeden met de vrijwilligers weer een bingo georganiseerd, iets waar de bewoners lang naar uit hadden gekeken. In Talma Hof staan veel activiteiten op het programma vanwege het 75-jarig jubileum van de Zorggroep. Het is mooi om te zien dat er weer samen in het restaurant kon worden genoten van het feestelijke diner. 

En zo zullen de bewoners, families, medewerkers en vrijwilligers hopelijk een mooie zomer tegemoet gaan.

COVID-unit sluit de deuren
De speciale COVID-unit in de vleugel van het Dokter Jansencentrum in Emmeloord sluit haar deuren. Dit heeft het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) besloten.

De tijdelijke zorglocatie voor corona-patiënten werd op 26 maart vorig jaar operationeel. Het aantal besmettingen met het COVID19-virus nam zo snel toe dat de samenwerkende zorgorganisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland, Icare, Zorgroep Oude en Nieuwe Land, Talma Urk en Zorggroep Almere besloten tot het opvangen van patiënten uit de directe regio. Mensen met corona die uit het ziekenhuis ontslagen waren of geen ziekenhuiszorg nodig hadden, konden er terecht. De vleugel van het Dr. Jansencentrum, die tot dan nog dienstdeed als ziekenhuisafdeling voor scholing van personeel en studenten, bleek een goede greep. In eerste instantie bood de afdeling plaats aan acht patiënten maar later werd ook opgeschaald naar twaalf bedden. In totaal hebben ruim dertig patiënten op de COVID-unit gelegen. Manager Michiel Speet: “We zijn continu in bedrijf geweest.  Soms was het druk, soms wat rustiger. Ook zijn er sluimerperiodes geweest waarbij we ook twee keer weer zijn heropend. Nu liggen er nog twee patiënten maar er worden geen nieuwe meer ingepland. Op 11 juni gaat de laatste patiënt naar De Schakel en dan valt het doek.”

Uiteraard wordt er altijd rekening gehouden met het opnieuw oplaaien van het coronavirus. Een nieuwe besmettingsgolf wordt niet uitgesloten. Speet: “Mocht er een piek komen, dan bekijkt het ROAZ wat er op dat moment nodig is. Maar het is sowieso niet de bedoeling dat de COVID-unit opengaat.”

 

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij