Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Afronding beveiligingsincident Nedap

Eerder werd via deze site bekend dat Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) getroffen is door een beveiligingsincident bij Caren van applicatieontwikkelaar Nedap. Hierbij is ook informatie van cliënten van ZONL gedownload. ZONL hecht veel waarde aan de privacy van cliënten. Een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens vinden we erg belangrijk. We zijn dan ook geschrokken en betreuren het nogmaals zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden.

Getroffen cliënten geïnformeerd
In november 2022 zijn alle cliënten die getroffen zijn door dit incident geïnformeerd door middel van een persoonlijke brief. ZONL is daarna verder gaan onderzoeken welke documenten zijn gedownload en hoe breed deze zijn verspreid.

We kunnen concluderen dat van sommige cliënten geen gegevens zijn gedownload, van een aantal alleen de contactgegevens en er is een groep cliënten waarbij ook medische gegevens en het burgerservicenummer is gedownload.

Alle cliënten zijn hierover deze week persoonlijk geïnformeerd.

Advies: wachtwoord Caren wijzigen 
ZONL adviseert iedereen die gebruik maakt van Caren, uit voorzorg het wachtwoord te wijzigen. Wees ook alert op mails van onbekenden. De beveiliging van het Caren-account wordt verhoogd door uit te loggen als u klaar bent met het gebruik van Caren. 

Meer informatie  
Het onderzoek is door ZONL afgerond. Dat betekent dat cliënten en/of eerste contactpersonen hier verder geen correspondentie meer over ontvangen. Mochten ze toch verdere vragen hebben, kunnen ze een e-mail sturen naar privacy@zorggroep-onl.nl. De e-mail wordt na ontvangst binnen vijf werkdagen beantwoord.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij