Voorlezen:

Lettergrootte:

Advies en informatie over het verzorgen en opvoeden
van uw kind

Consultatiebureau

In de gemeenten Urk en Noordoostpolder verzorgt Zorggroep Oude en Nieuwe Land de Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hieronder vallen de diensten van het consultatiebureau.

In de eerste week na de geboorte van uw kind komen we bij u thuis om de hielprik bij uw baby uit te voeren en een gehoortest af te nemen. Als uw baby ongeveer 2 weken oud is, komt de jeugdverpleegkundige bij u thuis om kennis te maken. Ook worden dan de gegevens over de zwangerschap, geboorte en eerste levensweken in het digitaal dossier van uw kind vastgelegd.

U kunt zelf toegang krijgen in het ouderportaal, Mijn Kinddossier, waar u via uw DigiD kunt inloggen. Dat is handig voor het maken van afspraken, die doorgaans plaatsvinden op het consultatiebureau.

Ontwikkeling van uw kind

Op het consultatiebureau geven de jeugdverpleegkundige en jeugdarts advies en informatie over het verzorgen en opvoeden van uw kind(eren). Tijdens de momenten dat u op het consultatiebureau komt, wordt de groei, gezondheid en ontwikkeling van uw kind(eren) gevolgd volgens landelijke richtlijnen. Ook deze gegevens worden bijgehouden in het digitale dossier.

Ook de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven tijdens het bezoek aan het consultatiebureau.

Nieuwe inwoners

Als u nieuw bent in de gemeente Noordoostpolder of Urk en u heeft een kind/kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, dan komt de jeugdverpleegkundige bij u langs om kennis te maken en informatie te geven over de diensten en mogelijkheden van het consultatiebureau in uw nieuwe gemeente.

Informatie over onze coronamaatregelen

De coronamaatregelen worden geleidelijk aan iets soepeler, maar voorlopig blijven we te maken houden met de 1,5 meter-samenleving. De jeugdgezondheidszorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land blijft daarom de komende tijd werken volgens een aangepaste werkwijze. 

Afspraken op het consultatiebureau

Het eerste consult op het consultatiebureau rond de leeftijd van 4 weken gaat door, net als de consulten van kinderen van 2 jaar en 3 maanden (2,3 jaar) en voor kinderen van 3 jaar en 9 maanden (3,9 jaar). De afspraken waarbij je kind een vaccinatie krijgt gaan door als jouw kind fit is. Bij gezondheidsklachten moet je thuisblijven en de afspraak telefonisch of per mail afmelden. Voor meer informatie over het vaccineren tijdens de coronacrisis klik hier.

Vragen?

Er zijn geen inloopspreekuren. Wij verzoeken je om bij vragen, waarvoor je anders het inloopspreekuur zou bezoeken, contact op te nemen met de jeugdverpleegkundige, zodat er een advies of afspraak op maat gegeven kan worden. Dit kan via telefoonnummer 0527 630 391 of via babyenpeutervragen@zorggroep-onl.nl.

Voorwaarden voor je bezoek aan het consultatiebureau

  • Maximaal 1 ouder/verzorger per kind mee naar het consultatiebureau. Ook het meenemen van andere kinderen naar deze afspraak is niet wenselijk.
  • Als je kind ziek is met koorts verzoeken we je thuis te blijven. Een kind met een milde verkoudheid is welkom op het consultatiebureau en kan gewoon gevaccineerd worden
  • Heb je zelf koorts, last van hoesten, kortademigheid, keelpijn of verkoudheid?  Blijf dan thuis.
  • We verzoeken je om op de afgesproken tijd naar het consultatiebureau te komen, maximaal 5 minuten eerder aanwezig zijn.
  • Graag een eigen handdoek/ omslagdoek meenemen naar het consultatiebureau voor op het aankleedkussen.
  • Draag een mondkapje en houd 1,5 meter afstand van anderen. We houden er in de planning rekening mee dat er niet te veel personen in de wachtkamer aanwezig zijn.
  • Houd ook in de spreekkamer afstand van onze professionals. Onderzoeken wij je kind, dan vragen we je – als dat mogelijk is – afstand te houden. Tijdens het vaccineren lukt het niet om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Hielprik en de neonatale gehoorscreening bij pasgeborenen

De gehoortest wordt tegelijkertijd met de hielprikscreening tijdens een huisbezoek uitgevoerd. Meer informatie hierover kun je vinden op https://www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus

Wil je de afspraak op het consultatiebureau afzeggen of verplaatsen neem dan contact met ons op.

Consultatiebureau Urk

Consultatiebureau Emmeloord

Ervaringen

Klaver
Bellen Werken bij