Voorlezen:

Lettergrootte:

Jaarverslag Betrokken zorg in 2022

Jaarverslagen

We hechten veel waarde aan transparantie in de zorg. Naast onze verplichte verantwoording op www.jaarverantwoordingzorg.nl brengen wij een toegankelijker publicatie uit voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Hierin brengen wij het jaar in beeld. Nieuwsgierig naar wie Zorggroep Oude en Nieuwe Land is, wat wij bieden, welke ontwikkelingen spelen en welke thema's aandacht vragen? Medewerkers en cliënten vertellen u hierover. Bekijk onze film 'Betrokken zorg in 2022'! 

Bekijk hier het jaarverslag Betrokken zorg in 2022
Afb: Jaarverslagen 3
Bellen Werken bij