Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

‘Een beroerte heeft veel impact op je leven’

Henneke van Beek en Sandra Storck, de neurologieverpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, begeleiden mensen die onder andere een TIA, herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad.

“Mensen realiseren zich vaak pas na thuiskomst van het ziekenhuis of revalidatiecentrum wat hen is overkomen. Ze worden geconfronteerd met de eventuele restverschijnselen van hun ziektebeeld. Wij bieden thuis onder andere een luisterend oor en observeren de situatie. ”Is de medicatie op orde, zijn er bijwerkingen? We geven praktische tips ten aanzien van leefstijl, informeren over de risicofactoren en adviseren over therapiemogelijkheden. Het uiteindelijke doel van onze huisbezoeken is dat de cliënten en hun netwerk kunnen omgaan met de veranderde situatie,” vertellen Sandra en Henneke.

Sandra Storck (links) en Henneke van Beek

Kortere en langere tijd geen zuurstof

Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Er gaat er iets mis in de bloedvaten van de hersenen, waardoor een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof krijgt. Het zuurstofgebrek veroorzaakt onder andere plotseling optredende uitvalsverschijnselen. Elk jaar krijgen ongeveer 42.000 mensen een beroerte in Nederland. Meestal gebeurt dit totaal onverwacht, zonder duidelijke waarschuwing vooraf.  “Een beroerte heeft veel impact op het leven van de cliënt en zijn of haar omgeving”, zegt Henneke. “Naast uitval van lichaamsfuncties zijn mensen vaak sneller moe, men heeft vaak last van concentratieproblemen en soms vindt er een emotie- en karakterverandering plaats. Daarnaast komt het heel vaak voor dat mensen bang zijn dat het nog een keer gebeurt. Ze zijn het vertrouwen in hun lichaam kwijt.”

Mantelzorger

“Tijdens de huisbezoeken hebben we ook oog voor de belastbaarheid van de mantelzorger. Kan hij of zij de zorg voor de partner aan? Hoe gaat men met eventuele emotie- en karakterveranderingen om? Hoe kan iemands leefstijl veranderen om een herhaling te voorkomen?” legt ze uit. “Wij vinden het ook belangrijk om informatie te geven over een gezonde leefstijl. Ongezonde leefstijl verhoogd de kans op een herhaling van een beroerte”.

Lotgenotencontact

Eens per maand, op de donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, organiseren wij in samenwerking met Sociaal Werk de Kop een contactmiddag voor lotgenoten, partners / mantelzorgers. Deze middag is voor iedereen vrij toegankelijk en wordt gehouden in cultureel centrum De Buze te Steenwijk. Opgave hiervoor is niet nodig. De middagen worden aangekondigd in huis-aan-huis kranten en in de nieuwsbrief van Sociaal Werk de Kop.
 

Hoe herken je een beroerte?

Een beroerte ontstaat plotseling en kan gepaard gaan met bewusteloosheid. Symptomen kunnen zijn:

  • Verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld);
  • Warrig spreken en denken;
  • Verlammingen (meestal aan één zijde van het lichaam);
  • Verstoring of verlies van het gezichtsvermogen;
  • Verdoofd gevoel in arm, been of gezicht:
  • Tintelingen;
  • Ernstige hoofdpijn (meestal bij bloeding), migraine verschijnselen;
  • Duizeligheid, evenwichtsstoornissen (soms gepaard gaande met misselijkheidsklachten);

Let op: deze symptomen kunnen zich in verschillende combinaties voordoen en een aanwijzing zijn voor zowel een beroerte als een TIA. Bij een TIA verdwijnen deze symptomen binnen een dag, meestal binnen een half uur.

Belangrijk is om bij optredende verschijnselen altijd contact op te nemen met uw huisarts of bel direct 112.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij