Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Zorggroep Oude en Nieuwe Land tekent huurovereenkomst voor aantal appartementen in Golfslag

Zorggroep Oude en Nieuw Land (ZONL) gaat appartementen huren in de vernieuwde Golfslag in Emmeloord. De huurovereenkomst is getekend. Naar verwachting zal de oplevering in het derde kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Met het tekenen van de huurovereenkomst betekent het ook dat woonzorgcentrum Wittesteijn van ZONL definitief haar deuren sluit.

Golfslag eerder in bezit ZONL
Golfslag, die in 1971 haar deuren opende, is als verzorgingshuis eerder in het bezit geweest van ZONL. Zij nam halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw het gebouw over van de gemeente. Tot 2015 verleende de Zorggroep hier zorg aan zo’n 143 bewoners. Vervolgens is het gebouw verkocht,

Zorg en regulier wonen
De vernieuwde Golfslag heeft een uniek woonconcept. Jong Projectontwikkeling BV kiest voor een mix van bewoners met zorgbehoefte en regulier wonen. Dat betekent dat in Golfslag niet alleen de bewoners van woonzorgcentrum Wittesteijn hun intrek nemen, maar is het ook mogelijk regulier een appartement te huren.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land huurt op de begane grond en eerste verdieping appartementen. Verspreid over de tweede tot en met de zesde verdieping komen appartementen voor ouderen waarbij we het model ‘scheiden van wonen en zorg’ toepassen. Dit betekent dat iemand zelf huurt, maar een volledig pakket zorg ontvangt, vergelijkbaar met zorg in een woonzorglocatie.

Door Jong Projectontwikkeling BV wordt op de begane grond, nabij de algemene ingang, een ontmoetingsruimte gerealiseerd die de functie krijgt van buurtkamer voor omwonenden en bewoners van Golfslag. De buurtkamer is geïnitieerd door de plaatselijke buurtvereniging, gemeente Noordoostpolder en Carrefour.

Zorg blijven garanderen
ZONL vindt het belangrijk zorg te blijven garanderen aan diegenen die daar behoefte aan hebben. Er is nu en in de toekomst steeds meer vraag naar huisvesting voor mensen met een intensieve zorgbehoefte. Woonzorgcentrum Wittesteijn voldoet in vele gevallen niet meer aan de gewenste eisen. Daarom heeft ZONL goed en uitvoerig onderzoek gedaan naar locatie Golfslag of deze de juiste mogelijkheden biedt. Na goede gesprekken met onder andere Jong Projectontwikkeling BV is het besluit genomen dat ZONL een deel van de appartementen in Golfslag gaat huren.

Belangrijke stap naar de toekomst
Thea de Boer, manager Wonen, Zorg en Behandeling: “Met de huur van een deel van het volledig vernieuwde en verduurzaamde gebouw “Golfslag” zetten we een belangrijke stap naar de toekomst. We kiezen voor een plek middenin en in verbinding met de omliggende wijk. Zo bieden we inwoners van de Noordoostpolder de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en intensieve zorg te ontvangen in de thuissituatie. Op de begane grond kiezen we voor een woonvorm waar een prettig woon-leef klimaat voorop staat. We bieden daarbij de benodigde begeleiding, (verpleeg)zorg en behandeling met optimale veilige bewegingsvrijheid voor mensen met dementie.”

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij