Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Wijkverpleging ZONL scoort een 9 op cliënttevredenheid

In september en oktober 2022 is er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen de wijkverpleging van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). Cliënten uit de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk waarderen de verzorging en verpleging die zij thuis ontvangen van ZONL gemiddeld met maar liefst een 9! ZONL is ontzettend trots op haar medewerkers.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van de PREM-methodiek (Patient Reported Experience Measures), waarbij het gaat om de ervaring en beleving van de cliënt ten aanzien van de door ZONL geleverde zorgverlening bij hen thuis. Uit de meting is gebleken dat de respondenten gemiddeld het cijfer 9,0 geven op de vraag: ‘in welke mate zou u ZONL aanbevelen bij andere mensen met dezelfde gezondheidsklachten?’. Maar liefst 89% geeft een 8 of hoger als rapportcijfer. Een prachtig resultaat!

Betrokken en deskundig
De cliënten waarderen met name de individuele aandacht en de deskundigheid van de zorgverleners. De geleverde zorg is passend bij hun persoonlijke wensen en het ondersteunt hen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Ook over de aandacht en ondersteuning voor de mantelzorger zijn de cliënten heel positief.

Trots
ZONL is ontzettend trots op alle medewerkers binnen de wijkverpleging, die voor deze positieve resultaten hebben gezorgd. Vooral in deze tijd van verhoogde werkdruk door corona, personeelskrapte en het complexer worden van de zorg. Groot of klein, er zijn altijd punten die verbeterd kunnen worden. Wij zullen ons dan ook blijven focussen op verbetering van onze dienstverlening.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij