Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Informatie over het coronavirus

 

Het coronavirus: hoe gaat Zorggroep Oude en Nieuwe Land hier mee om?
Het virus COVID-19 heeft Nederland bereikt. In Flevoland zijn de eerste gevallen van het virus inmiddels vastgesteld. Ouderen, dus ook cliënten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, behoren tot een kwetsbare doelgroep. Het is mogelijk dat ook Zorggroep Oude en Nieuwe Land met het virus te maken krijgt. Deze pagina bevat informatie over de voorbereidingen die wij treffen in verband met het coronavirus.

Wat is het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
Van coronavirussen kunnen mensen en dieren infecties aan de longen en luchtwegen krijgen. Het coronavirus COVID-19 wordt overgedragen door hoesten of niezen. Via kleine druppeltjes uit neus, keel of longen komt het virus in de lucht. Om verspreiding te voorkomen is het belangrijk dat u zeer regelmatig goed uw handen wast met zeep, u hoest of niest in de binnenkant van uw elleboog en dat u papieren zakdoekjes gebruikt.

Hoe bereidt Zorggroep Oude en Nieuwe Land zich voor?
Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft zich voorbereid op een eventuele uitbraak van het nieuwe coronavirus onder medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten. Er ligt een actieplan klaar om de verschillende scenario’s in goede banen te leiden. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Als het coronavirus zich bij ons manifesteert, dan wordt direct opgeschaald.

Welke andere maatregelen heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land getroffen?
De RIVM en GGD hebben Zorggroep Oude en Nieuwe Land van duidelijke informatie voorzien over de te gebruiken beschermingsmiddelen in geval van besmetting zoals mondmaskers, schorten, veiligheidsbrillen, handschoenen en ontsmettingsmiddelen. Er is een ruime voorraad van deze beschermingsmiddelen aanwezig. Uiteraard houden medewerkers van de Zorggroep zich aan de hygiëneprotocollen zoals normaal gesproken ook het geval is bij infectieziekten.

Wat kunt u zelf doen?
Bezoekt u één van onze (woon)zorglocaties? Wij kunnen ons voorstellen dat u dan vragen hebt over uw bezoek. Stel uw vragen gerust aan één van onze medewerkers. Volg in ieder geval de hygiënemaatregelen op. Deze gelden ook als u de dagbesteding bezoekt, hulp ontvangt van de wijkverpleging of (tijdelijk) verblijft op de revalidatieafdeling. Heeft u plannen om af te reizen naar een risicogebied (zie overzicht RIVM) of komt u net terug van een risicogebied, bespreek dit dan met de GGD voordat u een bezoek brengt aan één van onze (woon)zorglocaties.

Informatievoorziening
Via onze website houden wij u op de hoogte van de actuele situatie bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Eventuele veranderingen in de huidige situatie worden hier gecommuniceerd.

Meer informatie vindt u ook op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/ en de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij