Voorlezen:

Lettergrootte:

Opvoeden en opgroeien

Jeugd 0 - 4 jaar

In de gemeenten Urk en Noordoostpolder wordt de zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar verzorgd door de Jeugdgezondheidszorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Jeugdgezondheidszorg maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in deze gemeenten.

Naast het reguliere zorgaanbod, zoals het bezoek aan het consultatiebureau, kunt u bij de Jeugdgezondheidszorg ook terecht voor andere ondersteuning. Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt op het gebied van opvoeden en opgroeien, speciaal daarvoor ontwikkelde programma’s. Zo werken we in de Noordoostpolder met Integrale Vroeghulp. Als er bij een kind problemen zijn geconstateerd op meerdere ontwikkelingsgebieden helpt Integrale Vroeghulp ouders bij het samenstellen van de juiste combinatie van hulp. Het programma Stevig Ouderschap biedt ouders en kinderen extra ondersteuning als het ouderschap even zwaar valt.

Op Urk bieden we de Boekenbas aan waarbij jonge kinderen en ouders kennis laten maken met het plezier van voorlezen. En dan is er nog een aantal cursussen die Jeugdgezondheidszorg aanbiedt over opvoeden.

Bellen Werken bij