Voorlezen:

Lettergrootte:

‘Jeugd in Beeld’ vormt schat aan informatie over bijna alle kinderen in Nederland

Jeugd in beeld

Dagelijks registreren 6.000 artsen, verpleegkundigen en assistenten binnen de jeugdgezondheidszorg hun bevindingen over de groei en ontwikkeling van 0 tot 19-jarigen. Deze bevindingen worden geregistreerd onder ‘Jeugd in Beeld’ (JIB) en vormen een schat aan informatie over bijna alle kinderen in Nederland. Ook wij stellen gegevens beschikbaar voor JIB.

Betrouwbare gegevens als basis voor gezonde beslissingen

Van alle jeugdigen die bij ons jeugdgezondheidszorg ontvangen, leggen de artsen en verpleegkundigen in een dossier vast hoe het met hun gezondheid is. Die gegevens zijn nodig om de ontwikkeling van elke jeugdige goed te kunnen volgen. De gegevens van alle jeugdigen bij elkaar zijn een belangrijke bron van informatie voor onderzoekers. Onderzoekers kunnen gegevens van JIB gebruiken voor bijvoorbeeld trendonderzoek of het ontwikkelen en evalueren van preventiemaatregelen. Bestuurders en politici kunnen op basis van deze bevindingen de waarde van preventieve jeugdgezondheidszorg aantonen en in actie komen tegen ongezonde trends. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen in Nederland veilig en gezond op kunnen groeien.

Privacy gewaarborgd

De privacy van iedere jeugdige is maximaal gewaarborgd binnen JIB. De gegevens worden zodanig bewerkt (gepseudonimiseerd) dat ze niet meer zijn te herleiden naar een individueel persoon. Het is wettelijk gezien niet nodig om toestemming te vragen aan jeugdigen en/of hun ouders voor het gebruik van gegevens voor JIB. Toch willen wij jeugdigen en/of hun ouders de gelegenheid geven om de eigen gegevens te laten uitsluiten van het onderzoek. Neem daarvoor contact op met Marie-José Jacobs, gebiedsmanager JMZ via m.jacobs@zorggroep-onl.nl Ook als er andere vragen zijn, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Bellen Werken bij