Voorlezen:

Lettergrootte:

Je leert wat je als ouder of verzorger kunt doen

Opgroeien met vallen en opstaan; wat te doen bij kinderongevallen

Kinderen onderzoeken de wereld om zich heen en zien daarbij nog geen gevaren. Zowel thuis als buitenshuis, liggen er allemaal gevaren op de loer voor uw kindje en jaarlijks belanden er dan ook 50.000 kinderen in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval. Dikwijls vinden deze ongelukken thuis plaats. Natuurlijk is het van belang dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar als er dan toch een ongelukje gebeurt dan is het goed om te weten hoe je moet handelen.

In de cursus 'Opgroeien met vallen en opstaan', leert u wat u als ouder of verzorger kunt doen wanneer een kind toch iets overkomt.

Tijdens deze cursus krijgt u uitgebreide informatie over onderwerpen als reanimatie, vergiftiging, verbranding, verwonding, verdrinking, verstikking en letsels. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan praktische oefeningen (met behulp van o.a. speciale poppen) en aan uw eigen ervaringen met kinderongevallen. Na afloop van de cursus ontvangt u een cursusboek, waarin alle behandelde onderwerpen beschreven staan.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur en wordt gepland zodra er voldoende belangstelling voor is.

Bellen Werken bij