Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Slimme sensor verbetert de nachtrust bij bewoners ’t Kompas

De nachten in verpleeghuis ’t Kompas verlopen tegenwoordig rustiger voor zowel de bewoners als de medewerkers. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van de Momo BedSense. Een sensor die registreert wanneer een bewoner slaapt, de intentie heeft om uit bed te gaan, onrustig is, of daadwerkelijk ook uit bed gaat. “Nachtrondes zijn ouderwets en verleden tijd. Doordat we de bewoners op de app van de Momo bedsense kunnen monitoren, hoeven we de bewoners minder te storen, waardoor zij een betere nachtrust ondervinden,” vertelt verpleegkundige Marieke van Bree.

De BedSense is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van de bewoner wordt geplaatst. De sensoren geven informatie over druk, lichaamshouding en trillingen. Deze data worden weergegeven in een app die inzicht geeft in welke bewoners veilig en rustig in bed liggen, welke bewoner onrustig of wakker is en welke bewoner uit bed komt. Er is bij een aantal bewoners een seintje ingesteld, waardoor de verzorging een melding krijgt zodat bijvoorbeeld valincidenten of decubitus (doorliggen) voorkomen kunnen worden. Het personeel van ‘t Kompas kan zo goed inschatten welke acties nodig zijn. Na een goed bevallen pilot ligt nu onder alle 26 matrassen een BedSense. De oude sensoren zijn daarmee verleden tijd. Die gingen om de haverklap af. “Als een kamergenoot naar het toilet ging of een deel van de deken uit het bed lag, ging de sensor al af. We kwamen ’s nachts vele malen onnodig de slaapkamer in om te kijken en om de meldingen uit te zetten,” legt Marieke uit. “En de bewoners werden er wakker van.” Meldingen die nu in de BedSense geactiveerd zijn, zijn eerst besproken met de bewoner zelf, diens vertegenwoordiger en de arts en/of gedragsdeskundige. Het betreft toch een ingreep in de privacy en de nachtrust van de bewoner. Marieke: “Je bespreekt het samen en kijkt naar de individuele wensen en behoeftes.” Tevens worden deze meldingen vermeld in het zorgleefplan en regelmatig geëvalueerd.

Dankzij de sensor onder het matras slaapt menig bewoner nu een gat in de dag...

Uitgerust
In de app is nu te zien dat van de 26 bewoners de afgelopen nacht er 19 uit bed zijn gekomen. Bij zeven bewoners staat het seintje van de BedSense actief aan. “Elk uur zijn er twee tot vijf bewoners uit geweest, gemiddeld dus 19 per nacht,” leest Marieke van haar smartphone af. Dat lijkt veel maar deze bewoners zijn er écht uit geweest. “Voorheen gingen we veel vaker naar iemand toe door loze meldingen, terwijl diegene er misschien maar 2 keer daadwerkelijk uit kwam.” De Bedsense brengt serene rust in ’t Kompas. Nachtrondes zijn afgeschaft. Marieke: “Het heeft even geduurd, maar het vertrouwen in de BedSense en de app is er nu echt. Het levert al met al minder werkdruk op voor de verzorgenden en een veel betere nachtrust voor de bewoners. Overdag zien we bovendien dat de mensen ook meer uitgerust zijn.”

Op de app is in één oogopslag te zien wie er slaapt en wie er uit bed is.

Patronen
Nog een voordeel: maandelijkse rapporten laten ook zien dat de BedSense werkt. Bewoners worden inderdaad minder gestoord en slapen meer aan één stuk door. “Doordat we bij sommige bewoners (die gevoelig zijn voor decubitus of niet meer zelfstandig een andere lichaamshouding aan kunnen nemen) een melding krijgen om wisselligging te geven, werken we ook aan decubituspreventie,” analyseert Marieke. Is iemand langdurig onrustig in de nacht, dan kan daarnaast ook het slaappatroon over de langere termijn in beeld worden gebracht. Multidisciplinair kan dan gekeken worden naar het slaappatroon en worden er interventies ingezet om de nachtrust te bevorderen. Het is vanzelfsprekend dat de BedSense straks ook mee verhuist naar de nieuwbouw. Er wordt gekeken hoe deze geïntegreerd kan worden in 1 gezamenlijk domoticasysteem waardoor er nog meer persoonsgerichte zorg geboden kan worden waar en wanneer dat ook echt daadwerkelijk nodig is.

Marieke en haar collega's merken ook dat de BedSense de werkdruk flink vermindert.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij