Voorlezen:

Lettergrootte:

Nadruk op het verkrijgen van een oplossing

Sociale vaardigheidstraining 'Kids Skills'

Zorggroep Oude en Nieuwe Land organiseert een aantal keren per jaar een training sociale vaardigheden voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Daarbij hanteren wij de Kids Skills methode. Deze methode gaat ervan uit dat problemen, vaardigheden zijn die nog niet zijn ontwikkeld of die nog verbeterd kunnen worden. De nadruk ligt op het verkrijgen van een oplossing en niet slechts op het benadrukken van het probleem.

De vaardigheden worden op een natuurlijke manier tijdens de training ontwikkeld, waardoor de zelfmotivatie en de leerprestaties van het kind verbeteren. Hierdoor groeit ook het zelfvertrouwen van het kind aanzienlijk.

  • Vindt uw kind het omgaan met anderen spannend en niet altijd gemakkelijk?
  • Wordt uw kind wel eens gepest en weet hij/zij niet hoe te reageren?
  • Vindt uw kind het lastig om te vragen of hij/zij mee mag doen?
  • Vindt uw kind het moeilijk om nee te zeggen als een vriendje iets van hem/haar wil lenen?

In deze training leren kinderen, samen met andere kinderen om te gaan met elkaar, hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen en hoe ze met hun eigen boosheid kunnen omgaan. Er wordt gepraat en ze worden zich bewust van hun houding en eigen gevoelens.

Voorafgaand aan de training is er een intakegesprek. Tijdens de training zijn er twee ouderavonden en na de training volgt er een evaluatie.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 75 minuten en wordt gegeven in Emmeloord (Kometenlaan 1) en Urk (Het Dok),

Bellen Werken bij