Voorlezen:

Lettergrootte:

Met de prachtige Beleeftuin gaat
de zorg buiten gewoon verder

Talma Hof

Als zelfstandig wonen niet meer lukt en u bovendien zorg- en medische behandeling nodig heeft, dan kunt u terecht in verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord. We bieden verpleging, verzorging , behandeling en begeleiding op maat in groepswoningen. Het verpleeghuis bevindt zich aan de rand van Emmeloord, in een rustige woonwijk dichtbij de natuur.

Talma Hof biedt een thuis aan mensen met een lichamelijke beperking en (jonge) mensen met een vorm van dementie. Ook bij revalideren na een ziekenhuisopname of wanneer u intensieve verzorging nodig heeft, kunt u verblijven in Talma Hof. Als u verhuist naar Talma Hof krijgt u een eigen zit-slaapkamer, die u zelf naar eigen smaak kunt inrichten en waar u zich desgewenst kunt terugtrekken.

Persoonlijke zorg en aandacht

In Talma Hof besteden we aandacht aan uw welzijn én uw persoonlijke omstandigheden. U kunt rekenen op gespecialiseerde, liefdevolle zorg en behandeling in een beschermde omgeving. Onze woonbegeleiders zijn 24 uur per dag aanwezig voor deskundige ondersteuning en zorgverlening. Zij vormen een hecht team, zodat u altijd vertrouwde gezichten ziet. Wij vinden het belangrijk dat u uw leven zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals u gewend bent. Uw wensen en behoeften staan hierbij centraal en uw begeleider overlegt hierover regelmatig met u en uw familie. Naast professionele zorg bieden we samen met betrokken vrijwilligers een ruim aanbod aan groeps- en individuele activiteiten op het gebied van muziek, sport en spel. Bij alle activiteiten houden we rekening met uw mogelijkheden en voorkeuren en u beslist altijd zelf of u meedoet.

Samen met een familielid of welzijnsassistent eropuit op de duofiets.

Kwaliteit van leven

Ook wanneer het niet meer lukt om thuis te wonen, is kwaliteit van leven nog steeds belangrijk. Door ons te richten op wat u wél kunt en wil doen, proberen we hier bij Talma Hof zoveel mogelijk aandacht voor te hebben. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd in de gezamenlijke ruimte en in de huiskamer is aandacht voor de bezigheden die u prettig vindt. Ook vinden wij gezonde voeding en beweging belangrijke aandachtspunten om uw kwaliteit van leven zo lang mogelijk te kunnen ondersteunen. Inmiddels is rond het complex een prachtige dementievriendelijke Beweeg- en beleeftuin aangelegd. Hier is het fijn toeven voor u als bewoner maar ook voor familie en vrienden. De bijzondere beleeftoestellen en geuren maken de tuin tot een prettige hof om heerlijk in te verblijven. .

Dementie op jonge leeftijd

Dementie kan ook jonge mensen treffen. We spreken van jong dementie wanneer voor het 65e levensjaar de diagnose dementie wordt gesteld. Ook bij jong dementie is sprake van geheugenproblemen en gedrags- of karakterveranderingen die na verloop van tijd toenemen. Daarnaast brengt dementie op jonge leeftijd specifieke vragen en behoeften met zich mee. De zorgvrager kan een gezin met jonge of opgroeiende kinderen hebben, staat midden in de samenleving en is over het algemeen nog lichamelijk fit.

In Talma Hof, afdeling Roggeveld, biedt Zorggroep Oude en Nieuwe Land een woonvorm voor jonge mensen met dementie. Voor 20 bewoners zijn hier drie ruime, gezellige huiskamers ingericht. Twee van deze huiskamers en de daarbij behorende zit-/slaapkamers, die naar eigen smaak kunnen worden ingericht, zijn bestemd voor jonge mensen met dementie. Beide huiskamers geven directe toegang tot de dementievriendelijke beweeg- en beleeftuin waarvan de bewoner, familie en vrienden gebruik kunnen maken.

Dankzij veel donateurs en sponsors kon de beweeg- en beleeftuin worden gerealiseerd. Nu is het een ware lusthof...

Zorggroep Oude en Nieuwe Land wil vanuit haar visie op betrokken zorg, waarin eigen regie en eigenaarschap centraal staan, aansluiten bij de specifieke vraag en behoefte van de zorgvrager. De zorgmedewerkers hebben op de doelgroep gerichte kennis en ervaring, en werken samen met andere deskundigen op het gebied van zingeving, welzijn, gedrag, diëtiek en beweging. Er is ondersteuning voor iedere zorgvrager en zijn naasten.

We vinden het belangrijk dat de bewoner zichzelf kan zijn en dat u zich als familie welkom voelt en nauw betrokken kunt zijn.

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Zorggroep Oude en Nieuwe Land is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Dit houdt in dat we de landelijke uitwisseling van kennis en expertise toejuichen en hieraan zelf een actieve bijdrage leveren. Voor meer informatie kijk op www.kcdementieopjongeleeftijd.nl

Dagbehandeling

Naast permanente bewoning beschikt Talma Hof tevens over een afdeling dagbehandeling. Hier worden mensen met lichamelijke klachten of dementie overdag begeleid, met als doel zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Activiteiten

In verpleeghuis Talma Hof worden elke week diverse activiteiten georganiseerd. Bewoners van Talma Hof kunnen hier aan deelnemen, maar ook buurtbewoners zijn van harte welkom. Voor elke activiteit moet een aantal strippen worden 'betaald'. Bij het team Welzijn of de cateringmedewerkers van Talma Hof kan een activiteitenstrippenkaart worden gekocht ter waarde van € 15,- (= tien strippen).  

Download hier de actuele activiteitenkalender

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wonen in Talma Hof of over onze andere mogelijkheden van wonen met zorg? Wilt u weten welke woonvorm het beste bij uw situatie of die van uw dierbare past? Onze zorgbemiddelaars gaan graag geheel vrijblijvend met u in gesprek om samen te kijken wat uw wensen en behoeften zijn. U kunt ze op werkdagen bellen op (0527) 61 49 95 of mailen naar: zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl.

Een gift doen? 

Wij krijgen soms de vraag van familieleden van bewoners dat ze graag een gift willen overmaken voor verpleeghuis Talma Hof. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Van deze giften kunnen aanvullende voorzieningen betaald worden of andere wensen in vervulling gaan. 

Wilt u een gift doen, dan kunt u dit overmaken op het rekeningsnummer van Zorggroep Oude Nieuwe Land, NL20 INGB 0678112401 onder vermelding van 290201 gift voor Talma Hof. Uw donatie komt volledig ten goede aan verpleeghuis Talma Hof. 

Ervaringen

Klaver
Bellen Werken bij