Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

’Tranen in haar ogen omdat ze haar naam weer kon zeggen’

‘’In 2019 hebben we als vakgroep logopedie samen met de psychologen een aanvraag ingediend voor een muziektherapeut binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land’’, vertelt logopedist Jantine de Boer. ‘’Mijn komst begon als een pilot van twee uur in de week’’, vult muziektherapeut Dorothy Kemperink aan. Nadat er veel aanvragen binnenkwamen en de vakgroep logopedie meer ging samenwerken met Dorothy is ze inmiddels 12 uur per week gaan werken voor de Zorggroep.

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. De logopedisten bij ZONL houden zich daarnaast ook bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Op onder andere het gebied van verminderde vloeiendheid in het spreken, stemproblemen en ademhaling vinden de logopedist en de muziektherapeut elkaar. Muziektherapie kan ingezet worden als iemand zich niet goed meer kan uiten en kan bestaan uit het samen zingen of het bespelen van een eenvoudig instrument tot het luisteren naar een muziekstuk.  ‘’Eén van mijn eerste cliënten bij ZONL was een depressieve mevrouw. Ik liet haar spelen op een vogelfluitje. Daardoor ging ze beter ademhalen en zich ontspannen. Hierna ging ze verder op een grotere fluit en speelde ze ook samen met haar partner’’, vertelt Dorothy.

Van zingen naar spreken
In oktober van dit jaar gaan Jantine en Dorothy samen starten met de cursus SMTA (Speech-Music Therapy for Aphasia). Dit is een behandelprogramma dat is ontwikkeld voor mensen met een spraakapraxie (problemen met het vormen van klanken en woorden) en afasie (problemen met uiten of begrijpen van taal). De behandeling zal in eerste instantie worden geboeden aan bewoners van de woonzorglocaties van ZONL en ondersteunt de vloeiendheid in het spreken. Belangrijke woorden en/of zinnen worden op een melodie gezet zodat deze worden gezongen. Tijdens de behandeling wordt een woord en/of zin eerst samen gezongen en daarna ritmisch gesproken. Uiteindelijk wordt de melodie weggelaten en er alleen nog gesproken.

Eigen naam
Hun eerste gezamenlijke behandeling was met een cliënt die niet meer uit haar woorden kon komen en graag zelf haar naam wilde zeggen. Dorothy maakte de melodie en Jantine de tekst. Zo ging de cliënt stap voor stap van zingen naar praten. Dorothy: ‘’Door het eerst te zingen kon ze op een gegeven moment zelf haar naam uitspreken. Ze had de tranen in haar ogen toen ze dit weer zelf kon’’. ‘’We zijn nu dus al aan het onderzoeken hoe we het kunnen toepassen en kijken ernaar uit wat we nog meer kunnen leren in de SMTA cursus’’, aldus Jantine.

Logopedist Jantine de Boer (links) en muziektherapeut Dorothy Kemperink. Jantine: "De fles met een speciale flexibele slang die ik in mijn hand heb, wordt gebruikt tijdens de stemtherapie 'lax vox'. Bij het blazen maak je geluid en doe je stemoefeningen. Door de weerstand die het bubbelen in het water veroorzaakt, leren de stembanden met een betere ademdruk en ademstroom geluid te produceren. Tevens heeft het een positief effect op de stemplooien."

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij