Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

‘We kunnen allemaal rijker worden als we durven reflecteren’

Een woonzorgcentrum, revalidatieafdeling of verpleeghuis is meer dan een bedrijf. Voor cliënten en bewoners is het een plek waar zij een toevlucht zoeken. De collega’s die hier werken willen het lot van hen verbeteren of verzachten door goede zorg te verlenen. Maar wat is goede zorg? Door met elkaar je werk te bespreken kan zorg in ieder geval nóg beter worden, vindt Thecla van Aart. Zij is bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land geestelijk verzorger. “Reflectie is heel belangrijk. Elkaar bevragen: ‘Doen wij nog wel het goede? En durven we daarbij elkaar ook een spiegel voor te houden?”

Als geestelijk verzorger bezoekt Thecla mensen intramuraal op afroep. Maar wat veel medewerkers niet weten is dat zij er ook voor hén is. Voor de collega’s die dagelijks de handen aan het bed slaan. Zij krijgen geregeld met ethische dilemma’s te maken. Belangrijk is dan dat je deze met je collega’s bespreekt. Thecla: “Natuurlijk is de zorgvraag altijd dominant maar het wordt completer als we ook aan reflectie doen. Vraag je als team af: ‘Voeren we met elkaar nog wel de juiste gesprekken?’ Het is heel waardevol als collega’s zorgverhalen met elkaar bespreken. Je kunt elkaar ook tot steun zijn. Toegegeven, het is niet eenvoudig om eerlijk tegen elkaar te zijn.”

Waarden
“We hebben dagelijks onze zorgdoelen die we willen bereiken. Dat je soms die doelen niet haalt, betekent niet dat de waarde van die doelen daarmee ook vervlogen zijn. Die bestaan nog steeds. Als we niet alleen op de doelen focussen maar meer op de waarden die onder deze doelen liggen, dan maakt dat de zorg absoluut rijker.” Soms moet je daarbij out of the box durven denken. Thecla: “Neem als voorbeeld de waarde betrokkenheid. Stel de dochter van een bewoner gaat op vakantie en kan daardoor twee weken niet op bezoek komen. Wat zou het leuk zijn als zij via een (afdeling) app foto’s kan sturen vanaf het vakantieadres en foto’s terug kan krijgen waaruit blijkt dat moeder het ook naar de zin heeft. Bij terugkomst heb je dan ook weer stof voor mooie gesprekken. Dát is delen van zorg.”

Aandacht
Als geestelijk verzorger met een enorme bagage in het voeren van gesprekken, is Thecla graag betrokken op de werkvloer. “Ik word blij als ik samen met collega’s kan helpen aan goede zorg. Stomme vragen zijn er niet al maar soms wel moeilijke antwoorden. Zo kunnen we niet-meetbare zorg bij bewoners, families en cliënten bijvoorbeeld waarden, verlangens en behoeften boven water krijgen. En tegelijk helpen bij een stukje zingeving bij de medewerkers,” vult Thecla aan. “Wat maakt nou dat jij hier werkt? Wat kun je voor hen daadwerkelijk betekenen?” Door goed te luisteren naar elkaar kan al veel gewonnen worden. Een workshop ‘Aandacht’ ligt al op de plank. Rode draad hierin: hoe geef je nu oprecht aandacht aan elkaar? Aan bewoners en collega’s? Hoe luister je nou echt en weet je de juiste signalen op te vangen zonder daarbij meteen in de verdediging te schieten maar juist helpend te zijn?”

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij