Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 75 jaar: jubileumvlag in top

Met het hijsen van de speciale jubileumvlag bij alle locaties heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land het startsein gegeven voor de festiviteiten rond haar 75-jarig bestaan. “Ondanks de beperkingen die corona met zich meebrengt, willen we deze mijlpaal niet aan ons voorbij laten gaan,” aldus bestuurder Albert Hilvers.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om alle doelgroepen binnen en buiten de organisatie iets van het jubileumfeest te kunnen laten meebeleven. Zo verschijnt deze week een speciale uitgave van het eigen medewerkersmagazine vol foto’s, anekdotes en historische artikelen. Verder worden er in de verschillende woonzorglocaties van ZONL tal van festiviteiten georganiseerd, worden cliënten in de wijk in het zonnetje gezet en is in samenwerking met Ieta Berghuis en Herman van Hoogdalum een prachtig jubileumboek gemaakt,‘Wij zorgen,’ met verhalen van collega’s over het werken in de zorg. In het najaar staat voor medewerkers en vrijwilligers nog een inspirerend Kennisfestival op het programma en ook alle gewaardeerde samenwerkingspartners worden niet vergeten.

“We zijn dankbaar dat we als organisatie al zoveel jaren verbonden zijn aan deze regio,” gaat Albert Hilvers verder. “Dat willen we graag samen vieren met onze medewerkers, vrijwilligers en al die mensen die aan ons verbonden zijn doordat ze zorg en begeleiding en behandeling van ons ontvangen. En niet te vergeten met al die partners die ons hielpen om zorg al 75 jaar mogelijk te maken.”

Een pop-up museumpje met antieke verpleegstersuitrusting doet alle woonzorglocaties aan.

Historie
Het is precies driekwart eeuw geleden dat in 1946 in Steenwijk concrete plannen ontstaan voor het oprichten van plaatselijke gezinsverzorging. In de gemeenteraad komt zelfs een delegatie uit Hengelo spreken over het werk van de gezinsverzorging aldaar. Het voorstel wordt aangenomen en een paar maanden later wordt de Algemene Stichting Gezinsverzorging Steenwijk en Omstreken opgericht. “In de loop van de tijd zijn maatschappelijk werk, gezinsverzorging, thuiszorg, kraamzorg en wijkverpleging opgegaan in grotere organisaties zoals Zorggroep Oude en Nieuwe Land en kwam in 2005 het Gezondheidscentrum Steenwijkerland, aan de Sluisweg 10, tot stand,” schrijft de Lexicon Steenwijks verleden van de Historische Vereniging Steenwijk hierover.
Meer weten over de wordingsgeschiedenis van de Zorggroep? Bekijk hier de timeline.

Toekomst
Inmiddels is Zorggroep Oude en Nieuwe Land met ruim 1800 medewerkers en bijna 1000 vrijwilligers uitgegroeid tot de grootste aanbieder van advies- en behandeling, verzorging en verpleging thuis, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning en wonen en in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Bestuurder Albert Hilvers: “En er wacht ons nog een mooie maar uitdagende taak om ook de komende 25 jaar deze Betrokken zorg te blijven bieden aan de mensen. Hoe kunnen we in een tijd dat de zorgvragen sterk toenemen en ook complexer worden én de beschikbare middelen beperkt zijn, ons blijvend inzetten voor preventie, behandeling en advies aan de inwoners van deze regio? Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven in een fijne omgeving. Daar willen wij graag aan blijven bijdragen. Thuis als het kan en als dit niet meer lukt, zo dicht mogelijk bij huis. Dat vraagt om veel creativiteit en vooral een sterke focus op goede samenwerking met anderen.”

Teammanager Bram de Bloois van Nieuw Clarenberg en manager Wonen en zorg Thea de Boer showen de jubileumvlag aan de bewoners.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij