Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Leven met de ziekte van Parkinson: zorg voor de juiste ondersteuning bij u thuis

Ruim 60.000 Nederlanders hebben Parkinson. Helaas zien we een alarmerende stijging onder dertigers en veertigers. De behandeling richt zich vooral op het verminderen van de symptomen en het verlichten van de klachten. Essentieel in de behandeling is een combinatie van medicijnen, voldoende beweging en gezonde voeding. Sandra Storck, Parkinsonverpleegkundige bij Zorggroep Oude en Nieuw Land (ZONL), helpt hier graag bij.

De ziekte van Parkinson is een chronische hersenaandoening. Een gecompliceerde ziekte die zich uit in talrijke symptomen. Deze zijn vaak te onderscheiden in motorische (gericht op beweging) en niet-motorische klachten. De symptomen van Parkinson verschillen per persoon, dus niet iedereen zal alle klachten ervaren. Het inschakelen van een professional voor de juiste ondersteuning is van groot belang voor zowel de cliënt als de partner of  mantelzorger.

Ondersteuning op maat
Sandra wordt als Parkinsonverpleegkundige van ZONL ingeschakeld wanneer iemand de diagnose Parkinson heeft gekregen, maar ook wanneer mensen al langer de diagnose hebben. “Ik bezoek de mensen thuis, waarbij we samen kijken hoe het gaat en wat er nodig is voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven”, vertel Sandra. “De ondersteuning is voor een ieder weer anders. Zo help ik bij het aanvragen en regelen van allerlei praktische zaken, maar geef ik ook uitleg over het ziektebeeld, de medicatie en het belang van voeding. Ik denk mee in oplossingen voor nu, maar kijk ook wat er nodig is voor de toekomst”.

Essentiële samenwerking
Sandra werkt samen met vele verschillende betrokken disciplines zoals neurologen, huisartsen, Parkinsonverpleegkundigen in het ziekenhuis, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de partner, familie en mantelzorgers. “Samen bekijken we hoe we de cliënt en partner of mantelzorger het beste kunnen helpen. Nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokkenen is essentieel”, benadrukt Sandra.

“Huisbezoeken worden vergoed vanuit de zorgverzekering, hier zitten dus geen kosten aan verbonden voor de cliënten. Bel of mail mij gerust voor meer informatie of het aanvragen van huisbezoeken”, vertelt de Parkinsonverpleegkundige uitnodigend. Sandra Storck is te bereiken via e-mail: s.storck@zorggroep-onl.nl, of telefonisch op 0620 03 54 61.

Contact met lotgenoten
Er worden regelmatig informatieve bijeenkomsten georganiseerd door verenigingen waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, waar informatie over de ziekte van Parkinson wordt gegeven en ervaringen worden uitgewisseld. Op dit moment ligt het Parkinson Café in de Noordoostpolder wegens corona stil, maar in Steenwijkerland kunt u digitaal deelnemen, via Teams. Op 21 april is er van 10:00 tot 11:00 uur weer een digitaal Parkinson Café. Het onderwerp is deze keer: “Wat doet een Parkinsonverpleegkundige?”. Interesse? Meld u aan via info@parkinsoncafemeppelsteenwijkerland.nl.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij