Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Maak jij je zorgen over je financiën?

Veel mensen hebben momenteel moeite om financieel rond te komen. Met name de kosten voor de boodschappen en de energie zijn enorm gestegen. Financiële problemen kunnen ook invloed hebben op je relatie en je gezondheid. Eugenie Reijntjens en Sander Postma zijn beide aandachtsfunctionaris armoede bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) en bieden ondersteuning aan inwoners van de gemeente Noordoostpolder die problemen ervaren door hun financiën.

Eugenie volgt de opleiding voor verpleegkundig specialist en brengt het onderwerp armoede onder de aandacht bij de jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau in Emmeloord. ‘’Vanwege mijn studie heb ik mijn collega’s geïnterviewd en het blijkt dat sommigen het lastig vinden om het onderwerp met de jonge ouders te bespreken. Het zou echter wel een vast thema tijdens de consulten moeten zijn. We hanteren de GIZ-methodiek en hebben hiervoor een praatplaat waar de onderwerpen staan die aan bod kunnen komen’’, aldus Eugenie. ‘’Sommige ouders vinden het prettig om er over te kunnen praten, ze ervaren steun van de jeugdverpleegkundige voor hun situatie. Anderen hebben een verwijzing nodig naar bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, de gemeente of Humanitas. Soms kan de vraag waarom een kind niet naar de peuterspeelzaal gaat al een opening te zijn voor het gesprek, omdat ouders hier geen geld voor blijken te hebben’’, legt Eugenie uit.

Gezondheidsproblemen
Eugenie; ‘’Financiële problemen in een gezin kunnen tot een spraak-taal achterstand leiden van een kind of medische problemen op latere leeftijd, zoals obesitas. Als je veel zorgen hebt dan daalt je IQ, blijkt uit onderzoeken. Daarnaast heb je ook niet altijd voldoende energie om je kind aandacht te geven en elke avond voor te lezen. Gezondheidsproblemen kunnen bij kinderen ontstaan omdat ouders bijvoorbeeld geen geld hebben om gezond eten te kunnen kopen. We zien dat door de hoge energieprijzen gezinnen de verwarming zo laag zetten dat kinderen ziek worden van de kou, maar ook van schimmels die hierdoor kunnen ontstaan.’’

Budgetcursus ‘Financieel fit’
Maak je je zorgen over je financiën en kom je wel eens -of meer dan eens - geld tekort? Vindt je het moeilijk om overzicht te houden op je geldzaken? Sander Postma, maatschappelijk werker bij ZONL, geeft samen met Kredietbank Nederland een budgetcursus om hiermee om te leren gaan. Er wordt onder andere aandacht besteed aan ordenen van de administratie, inkomsten en uitgaven beheren, een kasboek bijhouden en budgetteren. ‘’Vanaf dinsdag 18 april starten we met de cursus Financieel fit’’, vertelt Sander. ‘’Opgeven kan via onze website. De deelname is gratis en is speciaal voor cursisten die in de gemeente Noordoostpolder wonen’’.

  

Sander Postma, maatschappelijk werker, en Eugenie Reijntjens, verpleegkundig specialist in opleiding

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij