Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

ZONL start met Wlz-zorg thuis: Volledig Pakket Thuis

Voor mensen die langdurig intensieve ondersteuning en zorg nodig hebben, is het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat zij in een verpleeg- of verzorgingshuis terechtkunnen. Daarnaast wil men vaak zo lang mogelijk thuis wonen. Deze beweging wordt ook ondersteund door de overheid. Aansluitend op deze ontwikkelingen heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) de stap gezet om Wlz-zorg thuis actief aan te bieden vanuit het Volledig Pakket Thuis (VPT). Vanaf medio november zijn de VPT-teams in de wijken van de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk gestart.

Vanuit het Volledig Pakket Thuis ontvangt de cliënt thuis de meest passende ondersteuning en zorg. “Met VPT geeft ZONL vanuit een klein team van medewerkers samen met de cliënt en het netwerk invulling aan welzijn, ondersteuning, begeleiding en zorg”, vertelt Minke van der Veen, manager Zorg thuis van ZONL. “Denk hierbij aan het samen opstarten van de dag, het ondersteunen bij huishoudelijk werk, het verzorgen van de maaltijden, samen er even op uit, maar ook verzorging, verpleging en begeleiding bij dagelijkse activiteiten.” Alles wordt afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeftes. Kwaliteit van leven, eigen regie, veilig en verantwoord thuis wonen zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Focus op welzijn
ZONL werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. “We vinden het belangrijk dat onze cliënten hun leven zoveel mogelijk kunnen leiden zoals ze gewend zijn. Samen bespreken we wat hen gelukkig maakt. Welzijn staat centraal, niet de aanwezige ziekte of beperking”, legt Martruida Brands, cliëntcoach van het VPT-team uit. “Samen met de cliënt en eventuele partner of mantelzorgers bekijken we wat iemand belangrijk vind in het leven en hoe wij daar de benodigde ondersteuning en zorg op aan kunnen laten sluiten. Dit is dus altijd maatwerk.” Er wordt gewerkt vanuit een klein team, waardoor vaste gezichten gedurende de dag langere tijd bij de cliënt thuis zijn. Het VPT-team is nauw aan de cliënt en mantelzorger verbonden.

Zorg aanvragen
Voor een Volledig Pakket Thuis heeft de cliënt een indicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. ZONL helpt bij de aanvraag van deze indicatie bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Afhankelijk van het zorgprofiel dat hieruit komt, wordt de benodigde ondersteuning en zorg binnen de beschikbare ruimte op maat ingezet. ZONL biedt VPT aan in de wijken van de gemeente Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk en in 2024 ook geclusterd in appartementencomplex Golfslag in Emmeloord. Voor meer informatie over het Volledig Pakket Thuis van ZONL kan contact op worden genomen via het centrale telefoonnummer: 0521 53 99 99, of kijk op www.zorggroep-onl.nl/vpt.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij