Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Thuisbegeleiding als extra steuntje in de rug

‘’Mijn moeder krijgt iedere dag thuiszorg en heeft inmiddels een WLZ-indicatie voor als ze het met deze ondersteuning niet meer redt om zelfstandig te wonen’’, vertelde ik aan Rina Bennink, coördinator thuisbegeleiding van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. tijdens ons gesprek over wat een thuisbegeleider kan betekenen als iemand een WLZ-indicatie heeft.

‘’We kunnen een extra steuntje in de rug geven aan ouderen die meer nodig hebben dan de zorg die ze ontvangen vanuit een wijkteam’, legt Rina uit. ‘’Er komt dan een vaste thuisbegeleider bij de cliënt thuis om samen naar de dagplanning te kijken , bijvoorbeeld welke afspraken de cliënt moet maken of nakomen. De thuisbegeleider kan met de cliënt een kopje koffie drinken, een korte wandeling maken of een boodschapje doen. Soms is het nodig om bij een cliënt met dementie iets meer te letten op de hygiëne, bijvoorbeeld of er etenswaren over de datum in de koelkast staan. Maar thuisbegeleiding kunnen ook ondersteunen als het netwerk van de cliënt er niet is, te ver weg woont of overbelast is. Ook kan het kan voor de partner wel eens fijn zijn om eigen vrije tijd te krijgen doordat de thuisbegeleider er af en toe is.’’

Zelfstandig wonen
‘’Als een cliënt thuiszorg krijgt, wordt meestal wel duidelijk dat er voor de dagelijkse dingen zoals de post, afspraken maken of boodschappen doen vaak meer ondersteuning nodig is. In deze periode van het leven kunnen wij samen met de thuiszorg er voor zorgen dat de cliënt nog zelfstandig thuis kan blijven wonen’’, aldus de coördinator Thuisbegeleiding.

Meer informatie
De thuisbegeleiders van Zorggroep Oude en Nieuwe Land werken in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Een gesprek met Rina kan via het eigen wijkteam of door te bellen met (0521) 53 98 55 of een mail te sturen naar r.bennink@zorggroep-onl.nl Samen met de wijkteamondersteuning van Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt dan gekeken wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn binnen de huidige WLZ-indicatie.

WMO-indicatie
Rina: ‘’Als iemand geen WLZ-indicatie heeft kan een hulpvraag gesteld worden aan de WMO in de gemeente waar je woont.. De WMO-consulent van de gemeente gaat dan kijken naar deze vraag en zoekt samen met de hulpvrager en zijn of haar netwerk naar passende ondersteuning. Thuisbegeleiding kan ook ingezet worden met een indicatie van de WMO. Heb je daarover ook vragen, stel ze me gerust’’.

Rina Bennink, coördinator Thuisbegeleiding:
’’We kunnen een extra steuntje in de rug geven’’.

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij