Voorlezen:

Lettergrootte:

Als bij een kind problemen
zijn geconstateerd

Integrale Vroeghulp

In de Noordoostpolder werken we met Integrale Vroeghulp. Als bij een kind tussen 0 en 7 jaar problemen zijn geconstateerd op meerdere ontwikkelingsgebieden, dan betekent dat vaak dat er veel geregeld en uitgezocht moet worden om de juiste hulp te krijgen. Integrale Vroeghulp helpt ouders bij het zoeken, samenstellen en krijgen van de juiste combinatie van hulp uit meerdere disciplines. Zo bent u als ouders verzekerd van de juiste hulp en krijgt uw kind de kans om zich naar zijn eigen beste kunnen te ontwikkelen.

Het is belangrijk dat kinderen met het vermoeden van een ontwikkelingsachterstand (motorisch en/of verstandelijk) en/of gedragsproblemen, zo jong mogelijk geholpen worden. Zo kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind optimaal worden benut en wordt zo mogelijk voorkomen dat er onnodige achterstand ontstaat. Medewerkers van verschillende organisaties werken op basis van de vraag van ouder(s)/verzorger(s) samen om de verschillende vormen van hulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daar komt het woord ‘integraal’ vandaan.

Het team

Integrale Vroeghulp wordt geboden door een team dat bestaat uit een coördinator, jeugdverpleegkundige en jeugdarts van ZON, logopedist van Kentalis, orthopedagoog van Triade/Vitree, orthopedagoog van de gemeente Noordoostpolder, klantmanager jeugd van de gemeente Noordoostpolder en zo nodig een jeugdverpleegkundige van de GGD.

Vragen van ouders worden in aanwezigheid van ouders, in dit team besproken. Hier worden meningen en adviezen gevormd. De trajectbegeleider komt samen met de ouders bij de bespreking van het kind in het team.

Aanmelding

Ouders kunnen zich door een mail te sturen naar coordinatieIVH@zorggroep-onl.nl aanmelden, waarna de coördinator contact opneemt. Tijdens het telefoongesprek met de coördinator kunt u uw vragen en zorgen voorleggen en krijgt u informatie over de werkwijze van het team Integrale Vroeghulp. Als blijkt dat Integrale Vroeghulp iets voor u kan betekenen, wordt een trajectbegeleider gezocht die met de betreffende ouders in gesprek gaat. Als blijkt dat Integrale Vroeghulp niets voor u kan betekenen, dan zal de coördinator u naar de juiste instantie verwijzen.

Meer informatie?

Stuur een mail naar coordinatieIVH@zorggroep-onl.nl met uw contactgegevens en we nemen contact met u op. U kunt ook meer informatie vinden op de landelijke website www.integralevroeghulp.nl

 

Bellen Werken bij