Voorlezen:

Lettergrootte:
Lees meer

Krista Jansen werkt als maatschappelijk werker met kinderen en jongeren: “Vaak zijn ze verbaasd dat het snel beter gaat”

Over gevoelens praten, dat doen ze niet zo gemakkelijk op Urk, heeft maatschappelijk werker Krista Jansen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land gemerkt. “En dat terwijl er wél behoefte aan is. Bij de kinderen en de jongeren en eigenlijk willen de ouders ook dat het goed gaat met hun kind.” Ze werkt voor scholen en via andere wegen komen eveneens kinderen en jongeren bij haar terecht.  

De oorzaken zijn divers. “Vaak signaleert een school dat ze zorgen hebben over een kind. Dan ga ik in gesprek. Niet tegenover elkaar en vertel maar, nee, ik gebruik spelletjes, creatieve werkvormen, rollenspellen en zit naast het kind of de jongere. Dat praat gemakkelijker. Het is per kind verschillend wat nodig is, welke aanpak werkt en of ouders bij het traject betrokken moeten worden. Soms verwijs ik door naar andere hulpverleners.” 

Eenzaamheid 
Ze merkt dat vooral pubers kampen met de naweeën van corona en ook sociale media zijn een bron van eenzaamheid en somberheid. “Sommige jongeren zijn in die periode geïsoleerd geraakt, ze kunnen sociale activiteiten niet goed aan. Sociale media zorgen geregeld voor gevoelens van uitsluiting, er niet bij horen. Ze denken vaak dat ze de enige zijn, er is schaamte en ze vinden het moeilijk om die gevoelens te delen.” 

“Ik snap dat jongeren en ook ouders een drempel voelen. Als de opvoeding niet goed gaat, dan is dat niet gemakkelijk toe te geven. Ik vraag of ik eens een kopje koffie mag komen drinken. Als mensen uiteindelijk niet willen dan werkt het niet, maar zo’n 99 procent werkt uiteindelijk mee.” 

Intensief contact 
De één ziet ze een paar gesprekken, met de ander heeft ze een jaar lang intensief contact. “En voor het ene kind werkt een groepstraining het beste, de ander heeft meer baat bij persoonlijke begeleiding. Bij weer een ander kind liggen er problemen in het gezin en ga ik daarmee in gesprek.” 

“Kinderen vinden het in ieder geval leuk. Als ik er eentje uit de klas ophaal hoor ik regelmatig ‘yes!’. Terwijl het toch behoorlijk zwaar kan zijn. Ik praat zo min mogelijk en doe zoveel mogelijk. Ze zijn vaak verbaasd dat ze zich na een paar weken beter voelen.” 

Drempel 
Ook ouders hebben vaak veel aan de gesprekken met haar, merkt ze. “Je hoeft niet te blijven worstelen. Soms kan het zo simpel zijn. Ga eens een keer linksaf en in plaats van rechts. Als je altijd hetzelfde doet verandert er niets. Geregeld hoor ik na een paar gesprekken dat er rust is in huis. Ik weet dat de drempel hoog is, hulp vragen is niet gemakkelijk. Dat is jammer, want je doet jezelf en ook je kind tekort.” 

Die hulp vragen kan via de school, de huisarts, terwijl ook rechtstreeks contact opnemen met maatschappelijk werk van Zorggroep Oude en Nieuwe Land mogelijk is. Op de website vind je de contactgegevens van team Urk én team Noordoostpolder; Zorggroep Oude en Nieuwe Land | Maatschappelijk werk (zorggroep-onl.nl)

Krista gebruikt allerlei middelen om in gesprek te komen met jongeren en hun ouders

Meer nieuws

Klaver
Bellen Werken bij